ArxiRuta: Arxiu Municipal de l’Hospitalet de Llobregat

28 març, 2022 - Equip de tècnics de l'Arxiu Municipal de l'Hospitalet de Llobregat i Sergi Borrallo Llauradó (Consell de redacció de la DaDa)

Avui visitem un potent arxiu que integra tota la gestió arxivística del municipi

Presentació

L’Arxiu Municipal de l’Hospitalet de Llobregat (AMHL) es troba ubicat al carrer Cobalt, 57-59, de l’Hospitalet de Llobregat. La seva directora és Maria Valls Gómez i la titularitat i gestió correspon a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

Exterior de l’edifici on es troba l’Arxiu

Història

L’Arxiu conserva els fons de l’Administració Municipal des de 1716, per tant aquesta es podria considerar la primera data de creació de l’Arxiu. A mitjans del segle XX es va crear un arxiu històric municipal, vinculat al Museu de la ciutat, però tenia un caràcter exclusivament cultural i patrimonial. En termes moderns, no és fins l’aprovació del Pla Arxivístic de 1998 que s’estableix com la documentació municipal ha d’ingressar mitjançant transferències a l’Arxiu. Anteriorment la documentació s’havia guardat per separat: cada departament de l’Ajuntament acumulava els seus documents. 

Fons documentals

El fons més extens és el Fons Municipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet. L’AMHL també custodia 11 fons d’associacions o entitats, 9 comercials o d’empresa, 62 personals, 10 col·leccions (de documents personals, d’entitats, etc.), el fons patrimonial España-Muntadas i l’hemeroteca local.

El més rellevant és el fons municipal, tant per abast com per varietat. Però també destacaríem molts fons d’empreses, persones i entitats que han tingut una gran rellevància a la ciutat.

Pel que fa a les possibilitats d’investigació són gairebé infinites. Cada dia sorgeix algun tema del qual se’n podria fer un estudi o divulgació.

Els documents més antics daten del segle XVI i són unes compravendes i censos pertanyents al Fons Patrimonial España-Muntadas.

Document històric de l’Arxiu (ref AMHL 101-T420)

Personal

L’equip humà està integrat per 7 persones de manera fixa, més treballadors temporals per fer tractaments específics i becaris. Correspon a personal tècnic i personal administratiu.

Equip de persones de l’Arxiu

Edifici

L’AMHL es troba en un edifici relativament modern (construït fa 20 anys) i ubicat en un polígon industrial molt proper al nucli urbà del barri de Sant Josep de l’Hospitalet. Existeixen 12 dipòsits d’arxiu definitiu, 1 dipòsit per a documentació properament eliminable i 1 dipòsit per a la recepció de nova documentació. Els dipòsits estan equipats amb sistemes de climatització que controlen la temperatura i la humitat i tenen una capacitat total de 10.000 metres lineals, pràcticament ocupats al 100 %. Contínuament s’elimina documentació que es va avaluant i a la vegada n’ingressa de nova.

Sala de consulta de l’Arxiu

Serveis

L’Arxiu ofereix els principals serveis arxivístics: custòdia, tractament, gestió, conservació, consulta i divulgació del patrimoni documental del municipi. Aquests estan adreçats al propi Ajuntament i a la ciutadania en general, especialment als veïns i veïnes de la ciutat.

L’AMHL es troba present a les principals xarxes socials: Instagram (@lharxiu), Twitter (@LHarxiu) i Facebook. També disposen de web pròpia i altres pàgines destacables com l’Inventari de l’Arxiu i el Portal d’Imatges.

Visita d’estudiants del municipi a l’Arxiu

Gestió documental

A l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, l’Administració electrònica està implantada en totes les fases de vida de la documentació, des de la seva creació (instància ciutadana o d’ofici) fins a l’aplicació de l’avaluació (conservació o eliminació).

S’ha aprovat el Model de Gestió Documental i la Política de Gestió Documental i de Signatura electrònica i l’Arxiu forma part de l’equip d’administració electrònica de l’Ajuntament encarregat de la posada en marxa i desplegament de la plataforma d’administració electrònica. També es coordina amb l’equip de transparència i accés a la informació així com amb el Delegat de Protecció de Dades.

Peculiaritats

Potser un tret distintiu respecte altres arxius, és que es tracta d’un arxiu municipal d’una gran ciutat (la segona més poblada de Catalunya) i concentren tota la documentació municipal en un sol organisme, ja sigui administrativa, històrica, fotogràfica o donacions de fons privats. Moltes grans ciutats disposen d’arxiu històric, arxiu administratiu… però a l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet s’ocupen de tot.

D’altres peculiaritats són que el tractament de la documentació segueix una mateixa estructura i QdC des de la documentació més històrica fins al disseny de la documentació electrònica que es produirà en un futur. També custodien un quadre de fons privats prou rellevant amb antecedents documentals del passat industrial de la ciutat i del fort moviment veïnal i d’entitats que ha caracteritzat la ciutat.

Visió Professió

Preguntem a l’equip de l’Arxiu com veuen la professió i ens responen que d’una manera molt positiva, transversal i enriquidora pel que fa a noves disciplines amb les que ens relacionem i que ens permeten aprendre moltes coses noves.

Pel que fa a les millores de la professió, posen l’accent en ser capaces de treballar multidisciplinàriament i no tenir por a poder donar resposta als reptes del futur.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *