ArxiRuta: Arxiu Municipal de Sant Vicenç dels Horts

23 març, 2020 - Sergi Borrallo Llauradó (Responsable de l’Arxiu General de la Diputació de Tarragona)

Avui visitem un arxiu petit, proper i dinàmic que conté importants fons documentals

Presentació

L’Arxiu Municipal de Sant Vicenç dels Horts (AMSVH) es troba ubicat a la mateixa localitat, la seva titularitat i gestió correspon a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i és dirigit per Roser Calpe Andreo.

Façana de l’entrada a l’Arxiu

Història

L’AMSVH es creà l’any 1987 malgrat que la documentació municipal s’havia conservat en diferents llocs. Des de la construcció de la casa Consistorial, l’any 1927, trobem referències a l’espai de l’arxiu dins del propi edifici. Amb l’arribada de la democràcia i l’augment de l’activitat administrativa, una part de la documentació es va traslladar a altres locals de propietat municipal que funcionaren de dipòsit. L’any 2001 va haver-hi el primer canvi d’ubicació de l’Arxiu fora de la Casa Consistorial i l’any 2016 un altre canvi a l’edifici actual.

En relació a la seva organització, la doble vessant de la funció arxivística (gestió documental i difusió cultural), ha produït una doble adscripció, pels temes de gestió a l’Àrea d’Alcaldia i per la part més històrica i de difusió l’adscripció està a Cultura. Recentment s’ha creat la regidoria de Memòria  Històrica que també pertoca a l’Arxiu. Però aquesta divisió no afecta a la custodia de la documentació, ja que disposen d’un únic Arxiu Municipal, on es transfereix la documentació que genera l’ajuntament a través dels diferents serveis municipals. 

Fons documentals

L’Arxiu conserva 15 fons documentals, d’entre els que en destaca el municipal. Per les possibilitats de recerca sobre l’evolució de la propietat, dels conreus i de la història agrària cal citar els patrimonials Família Sagristà Cartañà (1594-1928), Família Can Costa (1579-193?) i Família Reverter (1800-1980). Altrament, el fons Fàbrica de Miralls Mariano Puig (1924-1961) permet estudiar el món empresarial local. 

Dins del fons de Can Costa, cal destacar per la seva importància, la documentació personal de Francisco Costa i Xercavins, de la Companyia de Caçadors del Batalló de Voluntaris Realistes del Corregiment de Barcelona, de la qual va ser Capità (1826-1833)

Els documents més antics són els deu pergamins del segle XVI, el Capbreu de la Baronia de Cervelló de 1693 i un llibre del fons municipal de 1675, que és un inventari de la documentació que hi havia a l’Arxiu, amb referències des del 1402. El llibre es va fer servir posteriorment per anotar diverses qüestions municipals i conté informació fins l’any 1841.

Inventari dels documents municipals de l’any 1675.

Personal

El personal del que disposa l’Arxiu Municipal és de dues persones, l’arxivera i una administrativa.

Edifici

L’arxiu es troba en un edifici històric que abans era propietat dels salesians. En un origen era una masia, es va anar ampliant per resoldre les necessitats del seminari salesià. La part que ocupa l’Arxiu es va començar a edificar a finals del s. XIX, però es va acabar a la dècada dels 40 del segle XX.

Compta amb un dipòsit documental amb capacitat per 1.332 metres lineals i equipat amb els aparells de climatització corresponents.

Serveis

Els serveis que ofereix són consulta de documents, visites escolars, rutes de patrimoni, préstec a la pròpia administració, orientació en les recerques històriques, orientació i col·laboració amb les entitats locals en projectes expositius, difusió cultural, etc. Van adreçats al públic en general, a les entitats locals i a les escoles.

Visita guiada a escoles.

Gestió documental

Pel que fa a la implantació de l’Administració Electrònica, l’any 2006 es va crear l’Àrea de la Societat del Coneixement, per impulsar tota una sèrie de projectes per afrontar el desenvolupament local associat a la Gestió del coneixement. Per això s’havia de disposar de noves infraestructures, serveis i aplicacions, centrats en el futur desenvolupament de l’administració electrònica local. L’any 2008 s’adquireix un gestor d’expedients, l’any 2011 s’aplica la e-administració a l’àrea de secretaria i alcaldia (actes, decrets, notificacions). Poc poc es van implementant els processos dels diferents serveis municipals al gestor d’expedients, s’elaboren els circuits documentals…etc. Es compta amb els serveis de l’AOC. 

Avui per avui, la majoria del processos estan documentats i implementats per a la seva tramitació electrònica. 

L’Arxiu formava part de l’equip de modernització administrativa, en els primers anys, sobretot en la definició del Quadre de Classificació, anàlisis dels processos… avui en dia pràcticament no hi participen.

Peculiaritats

Es tracta d’un arxiu municipal amb documentació antiga, que disposa d’unes instal·lacions noves i que, actualment, no té problemes d’espai.

Visió Professió

L’arxivera, Roser Calpe, creu que caldria més “entesa” entre els informàtics i els arxivers també ens comenta que la necessitat tecnològica i de programari ha fet que els informàtics liderin  el canvi. Finalment, cal que tots ens refiem de l’administració electrònica perquè encara hi ha departaments que continuen muntant els expedients en paper quan ja han nascut en electrònic.

Una resposta a “ArxiRuta: Arxiu Municipal de Sant Vicenç dels Horts”

  1. Anna Duran i Armengol ha dit:

    Tinc força interès en contactar amb l’arxivera Roser Calpe, antiga companya de màster. Anna Duran, d’arrels a Santa Coloma de Cervelló. Si – us -plau, m’en podríeu facilitar el contracte? Molt agraïda.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *