ArxiRuta:Arxiu Històric Municipal de Sant Joan de les Abadesses

6 juliol, 2020 - Sergi Borrallo Llauradó (Responsable de l’Arxiu General de la Diputació de Tarragona)

Avui visitem un arxiu municipal d’un poble petit que conserva documentació històrica d’un gran valor.

Presentació

L’Arxiu Històric Municipal de Sant Joan de les Abadesses (AHMSJA) es troba ubicat a la plaça Major, número 3, de la mateixa localitat. És titularitat de l’Ajuntament de la Baronal Vila i el seu director és Jordi Roca Tenas.

Façana de l’edifici on es troba ubicat l’ajuntament i l’arxiu

Història

La inauguració de l’arxiu es fa coincidir amb la festa major de l’any 2002, abans però, tot i no haver-hi un servei creat el consistori havia tingut cura dels documents. Existeixen anotacions d’època moderna en les quals es fa referència a les claus o l’armari de l’arxiu; l’any 1921, s’encarregava a Mossèn Masdeu –arxiver del monestir- ordenar la documentació i posteriorment diferents funcionàries n’havien fet el seguiment fins la creació de l’arxiu.

Anteriorment a les dependències actuals, la documentació es guardava on hi havia l’Ajuntament, la seva ubicació va anar canviant fins a situar-se a la plaça Major. Entre 1993 i 2001 les dependències municipals van passar temporalment al Palau de l’Abadia ja que l’antic edifici es va enderrocar i es va reconstruir ampliant-ne l’espai i adaptant-lo als nous temps. Aleshores la documentació municipal va ocupar temporalment una sala del Palau de l’Abadia i un cop finalitzat el nou edifici va passar a ocupar la tercera planta. Aquest trànsit va servir per actualitzar les tasques arxivístiques, dotar l’espai, dotar de maquinari i inaugurar l’arxiu l’any 2002.

Fons documentals

Es custodien 12 fons documentals. El més destacat és el propi de l’Ajuntament però hi ha fons personals com el del mexicà Salvador Moreno, d’entitats com la Unió excursionista, la cooperativa Comamala o l’esplai Somnis i d’algunes empreses tèxtils de la vila com Espona o Llaudet. 

D’entre els més rellevants trobem el fons Salvador Moreno que resulta interessant per la vinculació de la vila amb Mèxic, ja que a Sant Joan durant el s. XIX hi nasqué Jaume Nonó, autor de la música de l’himne mexicà. 

Els fons de les empreses tèxtils tot i no estar complerts també són molt interessants ja que aporten informació del dia a dia de la fàbrica –sous, accidents, absentisme, aportacions, vida a la colònia..-.

Cal destacar la donació que va fer la família de Josep Picola d’una col·lecció de documents referents a Sant Joan, molts dels quals són del s. XIX. 

Destacable també és el fons fotogràfic digital que es custodia i que arriba a les 5689 imatges aportades per diferents vilatans i, finalment tot i que molt més contemporani, el fons de vídeos de Joan Guillamet que arriben a les 400 hores de filmació de tot tipus d’actes municipals.

Dins de l’arxiu també hi ha el Centre de Documentació del Mite del Comte Arnau en el qual hi ha llibres, partitures, articles, informació relacionada… que fa referència a una de les llegendes més conegudes de Catalunya.

Entre les possibilitats d’investigació permeten saber sobre la vida al voltant del tèxtil, sobre les mines de carbó i el ferrocarril de Surroca. Per genealogia amb el registre civil. L’estudi de l’evolució industrial amb les contribucions o del camp amb els amillaraments on hi ha documents de la dècada de 1860. També hi ha una part de documentació de FET i JONS. Molta correspondència d’entrada i sortida (una font d’informació segons Jordi Roca poc explotada).

El document més antic de l’arxiu és el llibre de les ordenances de l’Abat Isalguer de 1460 o llibre de Mostasaf important compendi legislatiu de la vila. També és molt destacable la sèrie documental de les actes municipals que s’inicien el 1685 i perduren avui dia. 

Pergamí de les ordenances de la Universitat de Sant Joan de les Abadesses, maig de 1460. Llibre de Mostasaf.

Personal

La única persona que treballa a l’arxiu és el seu director, a més ho fa a temps parcial, ja que hi treballa els dimarts a la tarda i el primer dissabte de mes al matí. En total, es tracta de 24 hores mensuals.

Edifici

Tal i com ja s’ha comentat, l’arxiu ocupa tota la tercera planta del nou edifici de l’Ajuntament de Sant Joan i, tot i que no estava pensat per a aquest ús, l’espai és agradable i ampli. 

Existeixen tres dipòsits de documentació, dos equipats amb prestatgeries obertes i un tercer que és dipòsit i alhora sala de treball i consulta. Malauradament, cap dels dipòsits disposa d’aparells de climatització.

Espai multifuncional: sala de treball, de consulta i dipòsit.

Serveis

Ofereixen els principals serveis d’arxiu: consulta, orientació de cerca, reproducció de documents, difusió dels fons… Principalment, van adreçats investigadors, persones que tinguin interès, estudiants de totes les edats. Actualment, es demana força el servei de fotografies digitals dels documents.

L’arxiu es troba present en alguna de les xarxes socials, com ara Twitter, amb l’usuari @arxiuHMstjoanab.

Gestió documental/projectes

L’administració electrònica s’ha implementat a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, des de 2018. Actualment s’està iniciant un projecte anomenat iARXIU, de la Diputació de Girona, amb altres pobles de similar magnitud i problemàtica de la demarcació per vincular l’arxiu a l’administració electrònica i ser útil en la gestió documental. 

Cada any visiten l’arxiu estudiants de l’Institut Escola Mestre Andreu de la vila amb els quals es fa una mica de difusió del que poden trobar a l’arxiu, de les instal·lacions etc. La última activitat fou per primària crear un arbre genealògic i fins fa poc s’estava preparant per secundària un treball sobre l’entramat urbà de la vila en època medieval.

Peculiaritats

La diferència és que Sant Joan no hauria de tenir arxiu i en té. Un poble de casi 3500 habitants per llei podria tenir la documentació al comarcal però els diferents consistoris han decidit que la història del poble es queda al poble i qui la vol consultar ho pot fer a peu i no cal anar a Ripoll per fer-ho. Les seves petites dimensions permeten un tracte directe i una atenció molt personalitzada a qualsevol usuari.

Visió Professió

El director, Jordi Roca, creu que l’arxiu o l’arxiver encara continua essent a vista d’alguns funcionaris, com un problema i no com una solució. Segurament, es tracta d’una percepció errònia que tenen i que hauria de canviar cap a visions més positives. També creu que en un món digital un bon arxiver ha de tenir uns coneixements molt alts d’informàtica a tots nivells.

Una resposta a “ArxiRuta:Arxiu Històric Municipal de Sant Joan de les Abadesses”

  1. Antoni Oliach i Güell ha dit:

    Hola Jordi, estic fent recerca dels meus avantpassats, i em sorprengué que al Born de BCN, només entrar hi ha la informació de casa “Oliach” o “Auliach”, vaig investigar sobretot amb la recerca d’en Garcia Puche, i resulta què els Oliach eren hostalers i traginers (hostal la Perdiu) , i en ser-lis arranades les seves propietats, marxàren el 1715 a Mataró. Però resulta quie eren originaris de Sant Joan de les Abadesses, i des de BCN controlàven les seves terres de l poble.
    El tema és si hi ha antecedents d’aquests Oliach al vostre arxiu, tant dels que esmento o dels seus successors
    Si he de venir personalment, m’ho dius, però si m’estalvio el viatge (Reus) millor
    Ja em diras cosa. Gràcies

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *