Arxius i gestió documental: materials d’accés lliure (I)

19 abril, 2018 - Vicenç Ruíz Gómez (Vocal de Recerca AAC-GD)

Des de la vocalia de recerca, es publicaran periòdicament a la DaDa unes col·laboracions on enllaçarem tot un seguit de materials bibliogràfics que tracten, des de diversos vessants, els arxius i la gestió documental.

Començarem amb l’anunci que ha fet la Diputació de Barcelona sobre la recent posada en obert de més de dos-cents títols publicats. Si fem la cerca emprant l’etiqueta “Biblioteca. Arxius” (no n’hi ha de pròpia per arxius es veu, … coses de la CDU), aquests són els nous títols que trobem a l’abast dividits per col·leccions:

Eines:

Repertori de normes legals per als arxius municipals (2018)

Reglament del Servei d’Arxiu Municipal (2017)

Estudis:

Del bit al logos: Preservar documents electrònics a l’Administració local (2009)
Recomanacions per a la construcció i l’equipament d’un arxiu municipal (2008)
Protocols d’actuació en cas de desastres en els arxius (2007)
Documents de treball:
Xarxa d’Arxius Municipals, la. Una estratègia de suport al patrimoni documental (2007)

Ara bé, obtindríem un resultat ben parcial si ens deixem guiar només per aquest criteri de cerca. Així, mitjançant la cerca amb altres categories hem fet una mica de “tria i avaluació” de títols que de ben segur poden aportar materials interessants per desenvolupar en plenitud la funció dels arxius. Pel que fa a “Administració local”, ressaltem aquests quatre títols:
Formularis de tramitació d’expedients d’activitats (2016)
Smart city: cap al municipi intel·ligent (2014)
Per uns governs locals més eficients: visions des d’Europa (2014)
Els Ajuntaments davant la crisi: estratègia i nova governança per fer més i millor amb menys (2013)
No podia faltar, òbviament, el tag d’ “Administració electrònica”. Cal destacar, però, que de 43 títols resultants, només un és de lliure descàrrega:
Visualitzar la complexitat del moment: Eines i experiències de comunicació digital (2015)
És molt il·lustratiu que, per exemple, mitjançant aquest criteri no aparegui el llibre “Del bit al logos”, que hem citat anteriorment. Ja s’ha parlat prou de la cesura mental que vincula “arxius” a “patrimoni cultural” i no a governança de la informació. Ara bé, potser caldria recordar que no sempre ha estat així. Fixeu-vos, per exemple, com la primera publicació que hom troba sota la categoria “Qualitat de la gestió pública” és el clàssic de Roberge, La gestió dels documents administratius, de 1993. D’aquest tag, novament, només disposem d’un volum d’accés lliure:
Bon govern, transparència i integritat institucional al govern local (2015)
Finalment, fóra bo que com un àmbit més de la praxi arxivística, tinguéssim sempre en compte la participació ciutadana i com aquesta s’hauria d’integrar. Així, dins de “Ciutadania”, recomanem aquests tres títols:
Reglament tipus de participació ciutadana (2017)
Repensant la participació de la ciutadania al món local  (2015)
Tècniques participatives per al debat grupal (2011)
Bones lectures per aquest Sant Jordi!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *