Coordinació didàctica als arxius

19 abril, 2018 - Laura Tienda Martínez (Tècnica a l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre)

Estem oferint a tots els arxius productes didàctics de qualitat seguint unes pautes pedagògiques comunes, acordades i raonades?

Actualment molts som els que oferim visites, tallers i activitats didàctiques des dels arxius on treballem, fruit totes elles d’accions individuals de cada una de les institucions en un intent d’oferir un producte didàctic que serveixi a la difusió de les tasques que realitzem, els fons que custodiem i a la captació de nous usuaris. Sense adonar-nos, la majoria de les vegades, que la didàctica té una la funció educativa, social, cultural i de canvi en la percepció que té la ciutadania, en el nostre cas aplicada als arxius, la documentació i la informació, i que en conseqüència valdria molt la pena tenir consensuat i ben elaborat el missatge que volem transmetre i quina és la millor manera per fer-ho correctament.

Tot i les diferents jornades d’educació i arxius, que van iniciar-se al 2002 i que ja “gairebé” compten amb sis edicions; els materials didàctics que podem trobar al web, sobre tot els produïts des de l’Arxiu Nacional de Catalunya; doctorats i treballs de fi màster que versen sobre aquest tema o el portal de patrimoni cultural i educació, només que ens deturem un moment a analitzar-los o a parlar amb els companys de professió, ens adonarem que no hi ha coordinació, supervisió, manual o grup de treball  que ens ajudi a crear noves activitats, a saber quina és la demanda dels centres educatius i dels ciutadans en general, ni a avaluar si el que estem oferint són bons productes o responen a un mètode pedagògic efectiu i pensat.

Alumnes realitzant el taller didàctic d l’ACBEB. Autora: Laura Tienda

Fa segles que des del món pedagògic i s’ha buscat i experimentat quines són les millors tècniques i mètodes per assolir nous coneixements, tant nens com en adults, com captar l’interès i despertar la curiositat, com donar eines útils i estimular a fer-les servir, i si volem que doni resultats satisfactoris les activitats didàctiques que oferim, caldria que busquéssim quina és la millor manera no només d’oferir-les, sinó també de fer-les atractives i efectives.

Malauradament, menys a l’Arxiu Nacional, a la resta d’arxius no tenim ni un departament ni un personal específic per poder fer front a tot el que requereix fer aquest pas qualitatiu, per això és tant important que es coordinin i creïn equips de treballs que puguin elaborar material, manuals i pautes pel col·lectiu d’arxivers, i ja que oferim aquest servei tant important a la ciutadania fer-ho  la màxima qualitat i responsabilitat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *