Curs sobre Fake news, postveritat i autenticitat

12 desembre, 2019 - Anna Esteve (Arxiu Diocesà de Lleida)

Fake News o manual per a desemmascarar falses veritats

Imatge: Corruption-2727571-1280, de Gordon Johnson

Presentació

Entre els dies 25 de novembre i 9 de desembre es va celebrar, a l’espai virtual de l’Associació d’Arxivers- Gestors de Documents de Catalunya, el curs Fake news, postveritat i autenticitat: manual bàsic; impartit per en Joan Soler.

La qüestió de les fake news bé mereix un curs monogràfic: d’una banda ens afecta en el nostre dia a dia des del punt de vista dels inputs que rebem dels mitjans de comunicació i com enfoquen les notícies; i des del punt de vista de l’arxivística ens afecta com a garants de la certesa de la documentació que es custodien en els nostres arxius. 

Metodologia

El curs d’aprofitament es va estructurar en quatre temes o blocs en els quals vàrem treballar des dels diversos conceptes i terminologia existent relacionada amb les fake news; com la diplomàtica és una eina que ens ajuda a combatre la desinformació; els instruments que podem utilitzar de fack- checking i com poden contextualitzar les fonts originals i els productors de dades. 

La metodologia de treball, a part dels materials i bibliografia que ens ha facilitat el professor, ha estat via trobada presencial i virtual per cada tema via fòrums i xat i, una darrera sessió virtual mitjançant l’eina que ofereix webex. Durant les sessions presencials podíem preguntar els dubtes que tinguéssim, comentar les lectures i com veiem el tema de les fake news

Com he mencionat anteriorment el professor, ens va facilitar una llarga llista de bibliografia que complementava els seus materials. Llibres, en la seva major part, de lectura captivant i ràpida. D’altra banda també se’ns va animar a aportar més material de lectura que ens ajudés a completar aquesta informació. Diversos companys varen respondre a aquesta crida i van enriquir els materials del curs.

Continguts

Els continguts tractats en aquest curs han estat elaborats per en Joan Soler, professor d’aquest curs, a partir de la seva experiència professional i de recerca.

En paraules del professor: “els conceptes i la terminologia d’aplicació en el camp de la falsedat i l’autenticitat són dos elements extraordinàriament fluctuants en l’actualitat.” A partir d’aquestes paraules el treball va ser raonar críticament sobre els conceptes i terminologia existents. 

Després d’aprendre els conceptes bàsics ens vàrem endinsar en com podem demostrar l’autenticitat documental, tot aprofitant-nos dels coneixements que ens aporta la diplomàtica. En aquest bloc vàrem poder comprovar com aquesta metodologia es pot aplicar en qualsevol tipologia documental, de qualsevol naturalesa (jurídica o no) i en qualsevol espai temporal (tant és de l’edat mitjana com d’avui mateix). Aquesta metodologia ens permet emetre un judici sobre l’autenticitat o falsia. 

Ja en el tercer bloc vàrem tractar eines com el fact- checking o verificació dels continguts, el periodisme de dades i l’aparició de verificadors de la informació. Aquest tema estava més encaminat a reconéixer quines són les fonts primàries de la desinformació i quines eines podem usar per a rebatre aquest problema. Una menció especial al qüestionari que vàrem respondre de si les notícies, si més no els titulars, que ens posaven eren vertaders o falsos. Algunes notícies eren realment inversemblants.

Per a finalitzar els blocs teòrics vàrem parlar de la importància de contextualitzar les fonts originals i els productors de dades i, com l’arxivística pot ajudar a combatre la falsedat documental. 

En resum ha estat un curs molt interessant ja no sols pels coneixements que podem aplicar en el nostre món professional sinó que, també, és aplicable en el nostre entorn diari.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *