Del SAF a l’ACUB Àmbit Cultural de Benedictines

30 novembre, 2021 - Irene Brugués Massot. Directora tècnica i arxivera ACUB Àmbit Cultural de Benedictines

El passat 11 de novembre, les benedictines dels monestirs de Sant Pere de les Puel·les i Sant Benet de Montserrat van presentar el projecte ACUB Àmbit Cultural de Benedictines, l’entitat successora del ja desaparegut SAF. Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines.

Després de gairebé un any de funcionament, però sense haver pogut fer la presentació oficial a causa de la pandèmia de la covid-19, el passat dijous 11 de novembre de 2021 els monestirs de monges benedictines de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona i Sant Benet de Montserrat van presentar el projecte de l’ACUB Àmbit Cultural de Benedictines. Una nova entitat creada per conservar, gestionar i difondre el patrimoni documental, històric i cultural d’aquestes dues comunitats en successió del desaparegut SAF Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines (2012-2020).

I és que l’ACUB neix d’un trencament involuntari. El 18 de maig de 2018, es va publicar la instrucció Cor Orans del papa Francesc que demanava als monestirs femenins que creessin estructures de comunió més jurídiques. Com que la Federació Catalana de Monges Benedictines era una entitat fraternal, sense aquest caràcter jurídic que el papa demanava, els monestirs integrants van haver de crear noves entitats. Amb la desaparició de la Federació també desapareixia el paraigua jurídic del SAF i, per tant, calia decidir si es volia continuar el projecte i en cas afirmatiu, com. Per això, el juliol de 2020, abans de l’extinció del SAF, els monestirs de Sant Pere de les Puel·les i Sant Benet de Montserrat van endegar el projecte de l’ACUB, com a hereu i successor del SAF, però amb una necessària renovació i actualització que respongués a la nova realitat de l’entitat.

Aquest nou projecte és el que es va presentar al monestir barceloní el passat novembre davant un auditori ple d’amics i amigues, usuaris dels arxius, col·laboradors i col·laboradores i monges de les dues comunitats. En l’acte, la mare Maria del Mar Albajar Viñas, presidenta de l’ACUB i abadessa del monestir de Sant Benet de Montserrat, i la senyora Yvonne Griley, directora general d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, van remarcar i reivindicar el fet monàstic femení com a motor de creació cultural i espiritual. Sumant-se així a les múltiples veus que reclamen una major valoració i visualització de l’espai espiritual femení català i les seves múltiples experiències i activitats, com ara el mateix projecte arxivístic de l’ACUB i el seu antecessor, casos únics dins el món dels arxius femenins d’Església.  

Presentació del projecte de l’ACUB Àmbit Cultural de Benedictines. Foto: ACUB.

L’ACUB neix amb la missió de gestionar, conservar i difondre el patrimoni documental, cultural i històric —passat, present i futur— de les benedictines; potenciar i fomentar el coneixement de la vida monàstica benedictina, especialment femenina, i crear, promoure i transmetre cultura. Per això, des de l’ACUB:

  • Gestionem els arxius i fons documentals monàstics de les comunitats integrants
  • Atenem, orientem i assessorem els nostres usuaris en els seus múltiples perfils
  • Vetllem per la conservació i restauració del patrimoni del monacat benedictí femení
  • Programem i acollim accions culturals i activitats formatives vinculades a la cultura monàstica benedictina i femenina
  • Creem i incentivem l’edició i difusió de recerques i estudis monàstics, femenins i benedictins
  • Prestem serveis d’assessorament en el camp i les matèries que ens són pròpies
  • Col·laborem amb entitats afins per dur a terme les finalitats que ens són pròpies  

I ho fem amb la voluntat i visió d’esdevenir un centre cultural i patrimonial de referència del monacat benedictí femení; una porta oberta al patrimoni documental i històric de les benedictines; un espai per crear i compartir coneixement entorn la vida i cultura benedictina femenina. 

Per això el projecte se sustenta en els valors d’obertura, acollida, preservació, qualitat, empoderament i col·laboració. Valors que s’han volgut fer presents en el nom i el logo de l’entitat. Així, el nom recull aquesta idea de cercar i crear un espai, un àmbit, entorn de la cultura de les benedictines; cultura entesa en sentit ampli: patrimoni, història, coneixement, però també una forma de vida, de testimoni de fe, de relació amb el món. A més, el nom de l’entitat, Acub, fa referència a un dels porters del temple que apareix en diverses ocasions a la Bíblia i que es va escollir amb la idea de refermar la voluntat de l’entitat d’esdevenir porta, frontissa entre dues realitats: el món intern de les comunitats monàstiques i el món extern de la societat que les envolta. Dos mons que sovint es presenten com a estancs i aïllats, però que participen d’una mateixa realitat i que les comunitats Sant Pere de les Puel·les i de Sant Benet de Montserrat volen potenciar a través de canals de comunicació recíproca com el mateix projecte de l’ACUB.

Són tres els pilars o àmbits en els quals es fonamenta l’actuació de l’ACUB: arxiu, cultura i coneixement. 

El primer, l’arxiu, és el nostre origen i la font de tota la nostra activitat: gestionem, conservem i difonem el patrimoni documental passat, present i futur de les benedictines a través dels dos grans arxius monàstics femenins que coordinem, l’Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les (AMSPP) i l’Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat (AMSBM). Entre els múltiples serveis d’arxiu que oferim, l’ACUB ha apostat per incrementar la difusió dels seus instruments de descripció a través de la mateixa web. Malgrat que hem començat de forma molt testimonial, esperem que aquesta important línia de treball per nosaltres pugui donar bons fruits ben aviat.

El segon àmbit d’actuació, la cultura, també forma part de nosaltres des de bon inici. Quan vam començar amb el SAF, ho vam fer pensant només en l’arxiu, però de seguida ens vam veure imbuïdes per les possibilitats d’explotació i difusió que aquest oferia en l’àmbit de la cultura. Per això l’ACUB recull tot el bagatge d’acció cultural que el SAF va adquirir durant els seus nou anys de funcionament i el posa al centre de la seva actuació, juntament amb la gestió i conservació del patrimoni moble històric que ens ha arribat fins avui d’aquests dos monestirs i els seus antecessors. Podeu veure una bona mostra dels productes culturals digitals que hem creat en aquests anys al nostre web.

El tercer i darrer àmbit d’actuació de l’ACUB l’identifiquem amb el terme coneixement. Forma part dels nostres objectius com entitat potenciar i fomentar el coneixement de la vida monàstica benedictina, especialment femenina. Per això volem fer de l’ACUB un pol de coneixement des d’on acollir, promoure, crear, canalitzar i difondre els estudis i les recerques en aquest àmbit. Estem plenament convençudes que el coneixement avança quan es comparteix i des de l’ACUB posem a disposició dels creadors, dels investigadors, dels gestors patrimonials, dels estudiants, doctorands,… tota la nostra experiència, coneixement i patrimoni gestionat per fer-lo créixer entre tots. Ja sigui a través de formació especialitzada, d’organització de jornades, congressos, cursos i similars, acollint estudiant en pràctiques als nostres centres, participant activament en la recerca científica en l’àmbit acadèmic o editant i promovent estudis i publicacions relacionades.

En aquest sentit, durant l’acte de presentació, la doctora Núria Jornet-Benito, directora del Departament de Biblioteconomia i Documentació de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona, posà de relleu la implicació de l’ACUB —i anteriorment del SAF— en la recerca científica, participant de forma activa en projectes de recerca I+D de la Universitat de Barcelona en matèria d’espiritualitat femenina i paisatges monàstic, i en tot tipus de congressos, jornades i publicacions derivades. Resultats que també són accessibles i consultables des del nostre web.

Aprofitem aquestes ratlles per agrair la participació en la presentació dels dos principals representants del sector professional arxivístic català, laic i religiós: Almudena Gutiérrez, vicepresidenta de l’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya, i mossèn Robert Baró, secretari del Secretariat d’Arxivers Eclesiàstics de Catalunya (SAEC). Volem destacar especialment les paraules de la nostra vicepresidenta qui va remarcar la necessitat que des de l’Administració es faci costat a projectes com el de l’ACUB, fomentant-los i auxiliant-los amb una línia de subvencions adequada a les necessitats i realitats tan concretes d’aquest tipus d’arxius privats. I també les del nostre representant en el SAEC, qui va destacar la “raresa” que suposa l’ACUB en l’àmbit dels arxius d’Església, on el panorama és molt jeràrquic i masculí. Per això va recordar el paper que aquesta entitat pot exercir en obrir camí i assessorar a la resta d’arxius femenins d’Església, ajudant a la seva visualització i a la presa de consciència social de la importància dels seus fons documentals i a la necessitat de la seva preservació a llarg termini. 

D’ençà que vam iniciar aquest camí el 2012 amb el SAF s’ha avançat notablement en el tractament d’aquests fons i en el reconeixement del patrimoni documental, històric i cultural de les benedictines de Catalunya. L’ACUB vol treballar en la mateixa direcció, formant part del món de l’arxivística catalana des d’una entitat privada, d’església i femenina. Perquè el nostre món professional és tan divers com ho són els centres als quals servim.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *