El patrimoni audiovisual i sonor a través d’una nova proposta formativa: el Postgrau en Gestió i Preservació de Documents Audiovisuals i Sonors

29 novembre, 2021 - Ariadna Morente Pagès, coordinadora de formació contínua de l’ESAGED

El Postgrau en Gestió i Preservació de Documents Audiovisuals i Sonors, un postgrau online per a professionals de l’arxivística i de la gestió documental, per documentalistes o per professionals que treballin en filmoteques, productores audiovisuals, mediateques, fonoteques o centres anàlegs…impartit pels millors professionals en cada matèria.

Imatge oficial del díptic del Postgrau en Gestió i Preservació de Documents Audiovisuals i sonors. Imatge en línia, disponible a: https://sites.google.com/fuabformacio-uab.net/escoles/informacions

El 2005, la UNESCO va proclamar el dia 27 d’octubre com al Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual. Aquesta data, que commemorava l’aprovació de la Recomanació sobre la Salvaguarda i la Conservació de les Imatges en Moviment aprovada el 1980, tenia per objectiu principal conscienciar de la necessitat de prendre mesures urgents per tal de preservar aquesta tipologia de documentació i reconèixer, alhora, la seva gran importància per a conèixer i analitzar els elements socioculturals així com a gran impulsora dels seus propis canvis intrínsecs.

El 12 de desembre de 2017, es publicava l’informe del Grup de Treball d’Avaluació de Documentació Audiovisual per a les Televisions Locals de la CNAATD, vinculat a la Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i que constatava, en relació amb la producció audiovisual de les televisions locals, que existeix un volum molt important de material audiovisual sense tractament. Situació que es produïa com remarcava el mateix informe, pel fet que molts arxius de televisions locals no comptaven amb l’estructura física i tècnica que permetien la gestió d’aquest material i, tampoc, amb personal expert i especialitzat en el tractament i la gestió d’aquesta tipologia de documents.

Les primeres Jornades de Patrimoni Audiovisual i Sonor, celebrades el 25 i 26 d’octubre de 2018 pròximes al Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual i en el marc de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural i organitzades per l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) i la Biblioteca de Catalunya (BC) constataven, en les seves conclusions, l’existència d’una indefinició legislativa relativa al patrimoni audiovisual i sonor i la necessitat d’establir unes pautes de gestió i tractament arxivístic per a aquesta tipologia documental. Així mateix, també es posava de manifest el gran volum de documentació audiovisual i sonora amb degradació física evident dels suports custodiada en arxius, centres de documentació i entitats privades, així com, l’obsolescència tecnològica dels aparells reproductors, els problemes de visualització o d’accés a la informació i el repte d’afrontar processos de digitalització de formats analògics. 

En aquest context, les conclusions eren clares. Calia reflexionar i actuar, sobre el patrimoni audiovisual i sonor i el seu risc evident a desaparèixer, d’una banda, per la manca de recursos estructurals dels centres d’arxiu o centres custodis per afrontar-ne el tractament i, d’altra banda, per la falta de directrius per a la seva conservació, digitalització.

El gran volum, a més, de documents audiovisuals i sonors vinculats a les noves formes de producció i gestió d’aquests continguts, porten a la necessitat  d’un nou perfil professional vinculat a l’arxivística i a la gestió documental així com a formes innovadores de negoci en l’explotació dels fons i les col·leccions d’aquesta tipologia documental.

Era imprescindible, doncs, realitzar una formació específica que dotés als professionals  de les habilitats i dels coneixements necessaris per poder afrontar el repte de la complexa gestió dels documents audiovisuals i sonors existents, i que, a més a més, doni resposta a les carències que, en aquest sentit, es detecten en el sector. 

Imatge oficial del díptic del Postgrau en Gestió i Preservació de Documents Audiovisuals i sonors. Imatge en línia, disponible a:  https://sites.google.com/fuabformacio-uab.net/escoles/informacions

La conclusió evident, crear un programa formatiu especialitzat en documents audiovisuals i sonors

Aquest és, precisament, l’objectiu fonamental del Postgrau en Gestió i Preservació de Documents Audiovisuals i Sonors que s’emmarca dins el programa de formació contínua de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Amb una visió global i una perspectiva orientada a les bones pràctiques de referència internacionals, la finalitat del programa és oferir una formació universitària en la qual es plantegi l’adquisició de coneixements per a un tractament integral de tots els processos arxivístics tècnics, i no tècnics, que implica la documentació vinculada a l’àmbit audiovisual, des del vídeo, al document sonor i el document fílmic, amb un accent especial en el vídeo i l’àudio digital. 

Aquest postgrau, de modalitat en línia i de 30 crèdits en un sol any acadèmic, combina docència síncrona, amb els materials docents i les gravacions de les sessions disponibles a la plataforma virtual. 

El programa, es divideix en 6 mòduls de 5 crèdits, l’últim del qual, correspon al Treball final de Postgrau on caldrà demostrar l’assoliment dels continguts formatius al llarg del curs. La resta de mòduls corresponen a: el patrimoni  documental  audiovisual i sonor, els processos tècnics de la documentació  audiovisual i sonora, polítiques i eines de preservació digital, tractament  arxivístic dels documents audiovisuals i explotació comercial dels arxius audiovisuals. 

A tot aquest programa, cal comptar-hi un professorat amb currículums tan destacats i importants al sector, com és el cas de: Daniel Teruggi,  Mariona Bruzzo, Fernando Osorio, Hugo Rodríguez, Laura Anton, Carles Morales, Judith Argila, Albert Farran, Oriol Sant, Alexandra Luciano, Pau Saavedra, Antonio León, Ariadna Matas, Felipe Schuster, Marta López i Montse Bailac. 

Una especialització amb molt de futur

La professió arxivística s’adapta als nous reptes i a les necessitats de nous perfils professionals, per això, des de l’Escola d’Arxivística i Gestió de Documents de la Universitat de Barcelona (ESAGED-UAB) s’ha dissenyat aquesta proposta de diploma de Postgrau amb un programa docent rigorós i especialitzat de la mà de docents amb una llarga trajectòria en el sector per tal de formar als professionals que han de dur a terme la tasca de gestionar i preservar els documents audiovisuals, alhora, que pretén donar resposta a una demanda en una formació especialitzada procedent de diferents sectors professionals vinculats a aquestes tipologies documentals i que estan esdevenint, cada cop més importants i nombrosos.

¿Per què fer aquest Postgrau? En paraules del mateix Pau Saavedra: 

“[…] perquè ja m’hagués agradat a mi tenir aquesta formació tan completa quan començava […]”.

Vista de l’Edifici Blanc, on s’ubica l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED). Font: Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED-UAB).

Per a més informació: https://app.box.com/s/eocghrjj312lq5svary8dxhwn6yizl8l

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *