El tractament d’arxius sonors i audiovisuals: l’experiència de la Biblioteca de Catalunya

19 febrer, 2019 - Margarida Ullate i Estanyol. Directora de la Unitat de Sonors i Audiovisuals. Biblioteca de Catalunya

Preservar els fons sonors i audiovisuals i la inquietud per fer-ne un tractament correcte és una necessitat compartida per Arxius, Biblioteques, Museus i altres centres de recerca.

Detall d’un disc de 78 rpm, procedent de donació. ©Biblioteca de Catalunya. Margarida Ullate i Estanyol

La Unitat de sonors i audiovisuals de la Biblioteca de Catalunya integra, bàsicament, el patrimoni en formats d’àudio i de vídeo procedents del Dipòsit legal[1]. Al llarg dels anys, també ha gestionat la recuperació del patrimoni sonor anterior a aquesta obligació, com també ho han fet arxius, museus o altres centres de recerca. Compartim amb aquestes institucions la necessitat de preservar fons sonors i audiovisuals similars, alhora que la inquietud per fer-ne un tractament correcte que a la vegada en faciliti la difusió.

L’experiència de la Biblioteca de Catalunya en el tractament de la documentació sonora i audiovisual ingressada abasta tots els processos documentals: des de l’adquisició i tria fins a la posada a disposició dels usuaris i investigadors. D’aquests processos, els més elementals són els que ens permeten protegir el patrimoni en primera instància i incideixen especialment en l’estat de conservació (neteja, absència de patologies) i l’emmagatzematge (condicions ambientals regulades). La descripció documental pot variar del nivell bibliogràfic individual per als documents comercials (tots els de Dipòsit Legal, per exemple) a l’arxivístic per als de suports més domèstics que, normalment, provenen de fons personals o d’entitats privades (com els del compositor Joan Saura i Martí). Per al primer grup utilitzem la normativa de descripció RDA (Resource Description and Access) i, per al segon,  una adaptació de la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya, (NODAC). Ambdues, integrades en un sistema de gestió bibliogràfica adquirit en consorci amb les universitats catalanes, que utilitza el codi de format MARC21.

Una de les prioritats de la Biblioteca de Catalunya és la salvaguarda del fons que està en perill, ja sigui a través de la conservació preventiva o de la digitalització. Les digitalitzacions sonores i audiovisuals internes es realitzen al propi laboratori i estan bàsicament destinades a cobrir les necessitats de transferència analògico-digital i/o de còpia per a usuaris i investigadors, alhora que s’aplica un criteri patrimonial per fer-ne també còpia de preservació. Les digitalitzacions voluminoses o que no podem assumir per manca de reproductors adequats s’externalitzen. En ambdós casos, se segueixen les recomanacions de la International Association of Sound and Audiovisual Archives(TC03, TC04, TC05, TC06)[2].

No hi ha restriccions per accedir als fons físics dins la seu de la biblioteca, tret dels que no poden ser reproduïts per qualsevol circumstància. Les còpies digitals es poden obtenir bé per petició expressa o, si el fitxer digital és de domini públic i es troba dins el repositori digital de la Biblioteca, directament des de catàleg. Una selecció de fitxers digitals sonors i de fitxers textuals o d’imatges que s’hi relacionen (no encara de vídeo) també formen part de projectes cooperatius d’accés al patrimoni, com la Memòria Digital de Catalunya[3], el catàleg cooperatiu de catàlegs discogràfics Matriz[4], la World Digital Library[5]o Europeana[6].

Per tal de posar en comú experiències i problemàtiques de l’àmbit que ens ocupa, la Filmoteca de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya i l’Arxiu Nacional de Catalunya organitzaran per al mes d’octubre d’enguany unes Jornades sobre Patrimoni Sonor i Audiovisual que se centraran en tres eixos: la conservació preventiva, la preservació digital i la reutilització i els seus efectes legals.

[1]http://www.bnc.cat/El-Blog-de-la-BC/50-anys-d-un-servei-de-consulta-publica-de-documents-sonors.-Primera-etapa-1964-1981.  [Consulta: 4 de febrer de 2019]

[2]https://www.iasa-web.org/iasa-special-and-technical-publications,http://www.bnc.cat/eng/content/view/full/66558  [Consulta: 4 de febrer de 2019]

[3]http://mdc1.csuc.cat/[Consulta: 4 de febrer de 2019]

[4]http://aedom.org/catalogosdiscograficos[Consulta: 4 de febrer de 2019]

[5]https://www.wdl.org/en/item/14162/[Consulta: 4 de febrer de 2019]

[6]http://blog.europeana.eu/2017/02/maggys-picks-art-nouveau-prints-and-catalan-melodies/[Consulta 4 de febrer de 2019]

Col·lecció de vídeos U-Matic de la productora Humberfilm. ©Biblioteca de Catalunya. Oriol Miralles.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *