ArxiRuta: Els arxius de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet

1 juliol, 2019 - Sergi Borrallo Llauradó (Tècnic de l’Arxiu General de la Diputació de Tarragona)

Visitem la Ciutat de la Justícia: un model innovador d’arxius federats

Presentació

A la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat hi ha 3 centres d’arxiu que conserven i gestionen la documentació dels òrgans judicials dels partits judicials de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat:

  • Arxiu Central dels Jutjats del partit judicial de Barcelona(ACJB) 
  • Arxiu Central del Jutjats del partit judicial de L’Hospitalet de Llobregat (AJHL)
  • Arxiu Judicial Territorial de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat (AJBHL) 

Aquests 3 centres d’arxiu pertanyen a la Xarxa d’Arxius Judicials de Catalunya, dependent funcionalment del Servei d’Arxius, Biblioteques i Efectes Judicials (SABEJ) del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

La titularitat dels arxius  pel que fa a les instal·lacions i al personal correspon al Departament de Justícia, mentre que la titularitat de la documentació correspon als òrgans judicials.

Façana de la Ciutat de la Justícia

Història

L’entrada en funcionament es produí al llarg de l’any 2009, arran del trasllata la Ciutat de la Justícia de la major part dels jutjats dels partits judicials de Barcelona, que s’ubicaven en diferents seus, i de l’Hospitalet de Llobregat, junt amb Fiscalia Provincial de Barcelona, la Secció Territorial de Fiscalia de l’Hospitalet de Llobregat i l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. Els anys 2013 i 2015 es traslladaren la resta dels jutjats del partit judicial de Barcelona, excepte els jutjats del Registre exclusiu, que resten a la seva ubicació de la plaça del Duc de Medinaceli. 

Fons documentals

Els Arxius Centrals custodien 231 fons oberts de documentació produïda pels Jutjats, Registre Civil (únicament de l’Hospitalet), Fiscalia i Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya,  en el termini del 6è al 15è any de la data d’incoació dels expedients. Mentre que l’Arxiu Judicial Territorial custodia la documentació a partir del 16è any i incorpora fons d’interès històric: Tribunal Tutelar de Menors (1921 – 1989);  3 Jutjats especials de “Vagos y Maleantes” (1945 – 1971)  i 5 Jutjats de Perillositat i Rehabilitació Social (1945-1985).

Resulten d’especial interès els expedients tramitats en aplicació de les lleis de “Vagos y Maleantes” i de Perillositat i Rehabilitació Social, per la criminalització de conductes considerades socialment perilloses i contràries a la moral, sent la persecució de l’homosexualitat particularment rellevant. 

Diferent documentació i aplicatiu informàtic E-Justícia.cat

Personal

En plantilla hi treballen 9 tècnics d’arxiu, 1 auxili judicial i 1 auxiliar administratiu. I com a personal de suport d’empresa externa, 7 persones.

De la coordinació tècnica se n’encarrega Xavier Gayán, integrant de l’equip d’arxivers/es judicials, d’acord amb les directrius del SABEJ. 

Dipòsits/Edificis

Els arxius de la Ciutat de la Justícia es troben en un conjunt d’edificis intercomunicats, de nova planta, construïts específicament per les funcions destinades actualment.

Es disposa de 46 dipòsits amb una capacitat total de 81,6 km.  Pel que fa al mobiliari, 31 dipòsits estan equipats amb compactes electrònics, 11 amb compactes manuals i 4 amb prestatgeria fixa. En relació al sistema de climatització, 33 dipòsits disposen d’aire condicionat i  13 compten amb sistema de ventilació forçada mecànicament, amb entrada d’aire de l’exterior.

Dipòsit amb compactes electrònics

Serveis

A banda de donar suport als òrgans judicials, també s’atèn a investigadors, prèvia autorització de consulta per part dels òrgans judicials i del SABEJ.

Per a més informació:  http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/administracio_de_justicia/modernitzacio_aj/serveis_administracio_justicia/arxius/

Gestió documental. Projectes

Es disposa de dues aplicacions informàtiques corporatives, Temis 2 i e-justícia.cat, que a més de la gestió processal, inclouen de manera integrada sengles mòduls per a la gestió documental i d’arxiu. El sistema informàtic Temis 2 està sent substituït per l’e-justícia.cat, que no solament facilita la implementació de l’expedient digital, sinó que alhora preveu una gestió totalment integrada amb el procés d’arxiu en totes les seves fases. 

Quant als avenços en el desenvolupament de l’expedient digital, actualment ens trobem en la fase d’expedient híbrid. 

D’altra banda, de manera coordinada pel SABEJ i el Departament de Justícia, diferents tècnics d’arxiu intervenim en el grup de treball d’arxivística del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) i, mitjançant  tècnics d’arxiu del SABEJ, col·laborem amb la Subdirecció General d’Arxius i Gestió de Documents del Departament de Cultura.

Peculiaritats

Es tracta d’un conjunt d’arxius unificats, de volum considerable. La mitjana mensual de sol·licituds de consulta de documentació és de 5.000 i la mitjana anual de transferències és de 50.000 capses, equivalents a 6 quilòmetres de documentació.

Visió de la professió

Preguntem als responsables dels arxius de la Ciutat de la Justícia com veuen el futur de l’arxivística i coincideixen que, de ben segur, un dels principals reptes serà l’encaix en el marc de les TIC i el món digital

Una resposta a “ArxiRuta: Els arxius de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet”

  1. Maria Assumpcio Alonso de Medina Alberich ha dit:

    Es possible com a interesat accedir a una sentencia del 2004 per obtenir la copia protocolaritzada del quadern particional d’un procediment de testamentaria que ens afecta.?
    Que cal fer?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *