Etiqueta: AGDB

22 abril, 2024

El pla transversal de gènere de l’Arxiu General de la Diputació de Barcelona

Un projecte per aplicar la perspectiva de gènere interseccional a tots els processos, tècniques i polítiques de gestió documental de l’arxiu

José Luis Martínez-Alonso Camps, Director de Serveis de Secretaria, Adjunt a la Secretaria General; Helena Escobar Socias, Tècnica de l’Oficina d’Arxiu i Gestió Documental; Jordi Vilamala Salvans, Cap de l’Oficina d’Arxiu i Gestió Documental