Etiqueta: sistemesinformacio

31 octubre, 2018

Blockchain i els nous reptes

La intenció d’aquest article és clarificar i abordar les principals idees que ens han de permetre entendre la tecnologia Blockchain, el que podríem anomenar un primer escalfament.

Christian Moreno Rueda (Tècnic de Gestió Documental i Arxiu del Consell Comarcal del Vallès Occidental)