La memòria viva. Els Arolsen Archives

27 gener, 2023 - Clàudia Kirchner Vives, coordinadora i arxivera del Verein für Kommunale Archivpflege im Landkreis Regensburg

Els Arolsen Archives són els arxius més grans sobre la persecució nazi que des de fa uns anys busca ser accessible per a tothom i alhora treballa a favor del “respecte, la diversitat i la democràcia”.

Fotocredit: Arolsen Archives, Foto: Cornelis Gollhardt

Ara fa 78 anys va acabar la Segona Guerra Mundial, però per a molta gent encara els quedava un camí molt llarg per aconseguir el retrobament i la llibertat. Un paper molt important va desenvolupar l’Internacional Tracing Services (ITS), el servei internacional de cerca de persones, essent l’origen dels Arolsen Archives i que aquest any celebra el seu 75è aniversari i el seu 10è com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

El 1943 els aliats van veure la necessitat d’establir una oficina que recollís la informació de deportats, desapareguts i víctimes del nacionalsocialisme, el Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force (SHAEF). A partir d’aquí l’oficina es va anar ampliant i canviant de residència fins que el 1946 s’establí a Bad Arolsen, localitat que limitava amb les quatre zones d’ocupació d´Alemanya. Un any més tard la institució va canviar el nom per International Tracing Service, oficina que encara ara és dirigida per una comissió internacional i regulada pel Bonner Abkommen de 1955.[1][2]

La funció inicial del Servei Internacional de Recerca va ser la de buscar persones desaparegudes i facilitar-ne la informació a la família per tal de reagrupar-la. No obstant això, al llarg dels anys aquesta funció va anar canviant i va passar, a més a més, a facilitar informació per a la recerca o per a tràmits administratius. És per aquest motiu que l’any 2006 s’obrí els Arolsen Archives als investigadors i es posà a disposició dels Estats membres de la Comissió una còpia de la documentació que incumbia al seu Estat.[3] Actualment, els Arolsen Archives és regulat per l’Acord de Berlin del 2011.[4]

L’arxiu compta amb 30 milions de documents i uns 2500 objectes personals, essent així l’arxiu més gran sobre el nazisme. La informació que se’n pot obtenir és principalment sobre presoners, deportats, desapareguts, treballadors forçats i represaliats internacionals perseguits pels nazis. La principal tasca és la de gestionar, classificar i digitalitzar totes les seves fonts i posar-les a disposició de tota la població. L’arxiu facilita tota la documentació a qualsevol familiar o investigador sigui per finalitats de recerca o per informar a familiars o descendents sobre en quins llocs van ser internats els presos, informes mèdics, trasllats, certificats de defunció, fitxes tècniques, etc. Actualment, bona part d’aquesta documentació pot ser consultada en línia a la web de l’arxiu, nogensmenys, l’arxiu també respon als centenars de peticions que diàriament reben. 

A banda de la consulta a l’arxiu, en els últims anys s’han engegat diferents campanyes i iniciatives algunes de les quals mereixen ser esmentades. 

El 2016 es va iniciar una campanya i una exposició #StolenMemory que tenia per objectiu localitzar els més de 2500 objectes personals que es conserven als Arolsen Archives i que eren procedents dels camps de concentració. A partir de l’exposició mig miler de famílies van poder recuperar objectes de familiars seus desapareguts.[5]

Una altra campanya encara vigent és la de #LastSeen, en què es pretén poder identificar els llocs i les persones de les fotografies que es conserven de l’època nacionalsocialista, en especial a les referents a les deportacions. No només, es fa a partir de les imatges conservades a l’arxiu, sinó també està obert a tothom que tingui imatges similars a casa. Així mateix, a partir de Workshops s’intenta amb la campanya #LastSeen apropar als estudiants al món de la recerca històrica i què prenguin consciència que va suposar aquell període històric.[6]

La campanya #everynamecounts busca voluntaris que ajudin a buidar els noms de totes les persones que apareixen a la documentació de l’arxiu, per tal de preservar la memòria de cada persona. Per dur a terme aquesta tasca magna es busquen a  voluntaris de totes les nacionalitats i edats. Molts voluntaris són alumnes de diferents nacionalitats que complementen les classes d’història amb el treball amb fonts primàries de l’arxiu. D’aquesta manera intenten desxifrar alguns documents, acostant-los al meneig de la documentació, al món de la investigació i a la reflexió. Nogensmenys, l’arxiu ofereix a les escoles material didàctic en diferents llengües per tal de treballar el nazisme a partir dels documents d’arxiu amb el lema “Setz ein Zeichen für Respekt, Vielfalt und Demokratie” (“Posa un senyal pel respecte, diversitat i democràcia”).[7]

Fotocredit: Arolsen Archives.

Un arxiu és viu si es fa accessible a tothom i s’adapta als nous temps, és per això, que els Arolsen Archives treballa contínuament per obrir l’arxiu a tot el món. Com a arxiu més gran sobre la repressió del nacionalsocialisme, no només cal conservar la documentació per a la seva memòria, sinó també treballar perquè una barbaritat com aquesta no es torni a repetir.


[1] Acord pel qual es crea una Comissió Internacional de Recerca: Abkommen vom 06. Juni 1955 über die Errichtung eines Internationalen Ausschusses für den Internationalen Suchdienst und Folgeabkommen, URL: https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/internationales-recht/-/240234 (consulta 17.01.2023).

[2] ITS, Ein Archiv öffnet sich – Jahresbericht 2008, Bad Arolsen 2008.

[3] ITS, Ein Archiv öffnet sich – Jahresbericht 2008, Bad Arolsen 2008.

[4] Gesetz zu dem Übereinkommen vom 9. Dezember 2011 über den Internationalen Suchdienst, Bundesgesetzblatt, Jahrgang 2012, Teil II, Nr. 31, ausgegeben zu Bonn am 17. Oktober 2012, URL: Bundesgesetzblatt BGBl. Online-Archiv 1949 – 2022 | Bundesanzeiger Verlag (consultat 17.01.2023).

[5] #StolenMemory, URL: #StolenMemory – Arolsen Archives (arolsen-archives.org) (consultat 17.01.2023).

[6] #LastSeen, URL: Home – #LastSeen | Arolsen Archives (arolsen-archives.org) (consultat 17.01.2023).

[7] Setz ein Zeichen, URL: Setz ein Zeichen – ENC | Arolsen Archives (arolsen-archives.org) (consultat 19.01.2023). La campanya #everynamecounts, URL: #everynamecounts » Acerca de — Zooniverse (consultat 19.01.2023).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *