L’Arxiu des de fora: Jose Luis Campos, sergent de la Guàrdia Urbana de Barcelona

22 agost, 2018 - Oriol Escuté i Zamora (Auxiliar a l'Arxiu Central Administratiu. Ajuntament de Barcelona)

Avui entrevistem a en Jose Luis Campos, sergent de la Guàrdia Urbana de Barcelona i responsable Staff a la Unitat Territorial del Districte de Sant Martí.

  • Què és el primer que et ve al cap quan penses en arxius? Et ve algun nom concret? Per què?

De forma ràpida penso en una muntanya de carpetes, però si continuo amb la reflexió, incorporo al pensaments els arxius digitals de l’ordinador.

  • Quants arxius públics coneixes de la teva ciutat? Creus que fan una bona difusió dels seus serveis?

Únicament conec l’arxiu de la Gerència de Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, el qual, al estar directament relacionat amb la meva feina, podríem considerar que no si val (riu). Respecte a la difusió del seus serveis podria dir que fan una mala difusió, però la veritat és que mai he fet cap recerca dels seus serveis com per poder opinar.

  • Has anat mai a un arxiu públic? Creus que són accessibles? Què milloraries?

Recentment vaig visitar l’arxiu de la Gerència de Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona.

No els trobo accessibles, potser per ignorància dels serveis que poden prestar.

  • Què creus que aporten els arxius a la societat i què més podrien aportar?

De forma àmplia aporten informació i història, i, segons la naturalesa dels documents, seguretat jurídica dels tràmits que podem registrar.

  • Què creus que pot aportar a la teva professió la documentació custodiada en arxius públics? I a l’inrevés, creus que la documentació de la teva empresa o organisme seria una font interessant de consulta a un arxiu públic?

En la meva professió, els arxius aporten seguretat jurídica als tràmits que registrem de forma que passat el temps podem consultar-los per estar sempre en disposició de saber quines gestions hem realitzat en cada tràmit.

Crec que la documentació que genera la Guàrdia Urbana pot ser en el futur una font històrica molt important ja que recull, entre altres coses, relats de fets  acompanyats amb freqüència de fotografies i documents audiovisuals.

  • De l’1 al 10, quin grau d’importància creus que té la documentació generada per la teva empresa o organisme dins del vostre funcionament del dia a dia? Per què?

Un 10. La importància és màxima ja que podem intervenir en procediments penals o en expedients administratius de gran rellevància per al ciutadà i aquesta gestió dels processos requereix una gran cura.

  • Saps si hi ha arxivers treballant al teu sector/empresa? En cas afirmatiu, en què creus que consisteix la seva feina? En cas negatiu, penses que serien necessaris? Reflexiona sobre la seva importància (o no) dins del funcionament de l’organisme.

Sí, la seva feina és molt important ja que s’encarreguen de la classificació i de l’anàlisi dels documents, essent aquest últim un procés de gran rellevància, ja que permet saber quins són els terminis d’arxiu o de destrucció del document (si s’escau), així com discernir el seu possible valor històric. També porten a terme un procés de destrucció garantit quan correspon, i no hem d’oblidar que també és molt important garantir la correcta conservació dels documents que no tenen termini de destrucció.

  • Quin creus que ha de ser el paper dels arxius en l’entorn electrònic i de dades cap al que avancem?

Penso que clarament és el futur pels avantatges que suposa la digitalització, i, de forma immediata,  suposa un repte molt important per als arxivers en quant a la necessitat de gestionar de forma conjunta processos administratius digitals amb el seu arxiu eficaç.

  • Ens podries explicar alguna anècdota relacionada amb el món dels arxius i/o de la gestió documental?

Quan treballes en organitzacions molt grans en les que canvies de lloc de treball és fàcil trobar-te amb documents que han estat arxivats per un excés de cel, i quan analitzes la necessitat, te n’adones que estem arxivant una còpia de la còpia que fàcilment et fa caure en la broma entre companys.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *