L’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) de la Universitat Autònoma de Barcelona

19 juny, 2019 - Joan Pérez Ventayol, Director de l’Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents

L’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de la UAB, creada l’any 2002, promou la formació superior en arxivística i gestió documental així com l’especialització i la investigació acadèmica en aquest àmbit.

L’ESAGED, creada l’any 2002 gràcies a l’impuls de l’Associació d’Arxivers de Catalunya, va néixer com una iniciativa pionera en el marc de l’Estat espanyol al ser la primera institució dedicada específicament a la educació universitària i a la investigació en matèria d’arxius i gestió documental. Actualment, l’Escola està vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona a través de la seva Fundació.

La seva principal activitat és la formació superior en arxivística i en gestió de documents, amb l’adaptació necessària a la reformulació constant de la disciplina per tal de donar resposta als reptes vinculats a la professió, a l’entorn acadèmic i als canvis culturals, socials i econòmics. El desplegament de l’administració electrònica, la gestió massiva de dades i les exigències socials d’accés i transparència precisen d’una especialització creixent dels professionals per assegurar que la gestió dels documents i la informació compleixi amb els principis de legalitat, autenticitat i accessibilitat. Aquest repte situa la capacitació dels professionals en una nova dimensió a la qual cal estar en condicions de donar resposta, tant en els entorns públics com en els àmbits empresarials i privats.

Formació adaptable i professionalitzadora 

Més enllà de la formació bàsica però professionalitzadora que s’ofereix en el Màster Oficial en Arxivística i Gestió de Documents, pensat com una panoràmica àmplia i moderna de l’arxivística integrada i tècnica per als futurs professionals, l’adaptació de l’oferta formativa de l’ESAGED a aquest entorn canviant i en constant evolució es concreta, entre altres propostes, en un Màster oficial en Gestió documental, Transparència i Accés a la Informació.

En aquest Màster, d’un any de duració, s’aprofundeix en els elements, mètodes i polítiques que recentment han impactat en la metodologia arxivística. El Màster, que és de modalitat online i dona accés als estudis de doctorat que també ofereix l’Escola, se centra especialment en els conceptes d’accés i reutilització de la informació, de transparència, de govern obert, de rendició de comptes i d’open data. 

Les oportunitats que ofereix aquest Màster són molt variades i concentrades, per exemple, en l’evolució de les necessitats dels usuaris o clients (universalització de l’ús de les tecnologies, la potenciació de l’accés a la informació, la necessitat de seleccionar els grans volums d’informació i una major exigència en la seva qualitat). També en les necessitats de les organitzacions privades i de l’administració pública (major eficiència, nous serveis en l’entorn digital). A les oportunitats del context social (redefinició dels serveis d’arxius, documentació i informació, simplificació de sistemes de recerques); i, finalment, en les oportunitats per la implantació i millora de serveis i atenció a col·lectius (obertura a nous usuaris, impuls de la formació permanent davant el continuat desenvolupament tecnològic, gestió i preservació de la memòria digital, etc.).

Formació continuada: l’especialització

Per altra banda, en l’àmbit de la formació continuada i especialitzada, l’Escola aposta per diferents línies en postgraus i cursos d’especialització que pretenen respondre als reptes dels professionals que volen dedicar-se a un àmbit de coneixement específic. Cal destacar, pel seu reconeixement i alta especialització, el Postgrau online en Gestió, Preservació i Difusió d’Arxius Fotogràfics, que es cursa en dos anys amb l’objectiu de cobrir la necessitat que tenen moltes organitzacions, públiques i privades, d’organitzar i explotar convenientment els seus fons i col·leccions fotogràfiques analògiques i digitals. 

El Postgrau en Gestió de Documents Electrònics, amb un programa renovat i que incorpora els últims avenços experimentats en el sector de la gestió dels documents, les tecnologies de la informació i la comunicació i en les polítiques de transparència, accessibilitat i rendició de comptes, vol abordar els reptes derivats del desenvolupament de la societat del coneixement i de l’administració electrònica.

I, per la seva banda, el Postgrau en Direcció Executiva de Serveis de Gestió de Documents i Arxius  buscar donar resposta a la necessitat creixent, per part de les organitzacions públiques i privades, de tenir persones al capdavant dels seus serveis de gestió documental i arxius amb les eines i les estratègies per assolir amb èxit les tasques de direcció i poder liderar processos d’innovació i canvi organitzatiu. Dotar d’una visió estratègica la gestió dels centres, amb la planificació i l’organització de les infraestructures, dels recursos tecnològics i de la gestió dels equips de treball i recursos econòmics a través de la qualitat i la comunicació.

ISO 30300/30301 de sistemes de gestió per a documents

En definitiva, l’ESAGED, que va ser la primera entitat del món en obtenir la certificació de la ISO 30301: 2011 de sistemes de gestió per a documents -ISO sobre la qual també ofereix cursos d’especialització-, desenvolupa el seu programa formatiu davant la necessitat d’adaptació a l’immediat entorn tecnològic i a una demandes professionals cada vegada més complexes. Es vol aprofundir en el camí de la consolidació i la innovació des de l’estreta relació amb els sectors professionals, corporatius i institucionals per tal d’aconseguir una oferta acadèmica i pedagògica a l’altura del que la disciplina i els seus professionals estan demandant.

2 respostes a “L’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) de la Universitat Autònoma de Barcelona”

  1. Sandra Perez Gimenez ha dit:

    Bon dia, m’agradaria saber quins estudis anteriors nesecito per accedir aquesta formació! A l’espera de la vostra resposta
    Sandra Pérez

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *