Protegir la informació: una vàlua professional i legal.

4 març, 2020 - Arnau Guardiola Ponti, responsable del Servei d’Arxiu i Gestió de Documents a Ponti & Partners, SLP. Coordinador del Grup de Treball de Documents i Arxius d’Empresa de l’AAC-GD

Els secrets empresarials i la gestió de documents, una nova oportunitat

internet-screen-security-protection-60504.jpg. Font: Pixabay. Pexels
internet-screen-security-protection-60504.jpg. Font: Pixabay. Pexels

Recentment, a PONTI IP, hem presentat el Know How Diagnosi. El valor del coneixement, un nou servei exclusiu vinculat a la Llei 1/2019, de 20 de febrer, de Secrets Empresarials[1] (LSE). Un servei per posar fi a la incertesa en la gestió del coneixement on s’estableix un protocol de mesures preventives i de contingència. Amb eines legalsmaterials tecnològiques

La LSE és la norma que regula els secrets empresarials i estableix com protegir la informació no divulgada i quins mecanismes de sanció hi ha en cas de pràctiques deslleials. Informació protecció, qüestions que, des de fa anys, fem les arxiveres-gestores de documents. La citada llei és l’adaptació de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, relativa a la protecció dels coneixements tècnics i la informació empresarial no divulgats (secrets comercials) contra la seva obtenció, utilització i revelació il·lícites[2].

La LSE defineix els secrets empresarials com “qualsevol informació que sigui secreta, tingui valor empresarial i hagi estat objecte de mesures raonables per part del seu titular per mantenir-la en secret” i s’estableix al titular del secret empresarial un dret patrimonial.

secret-3037639.jpg. Font: Tayeb MEZAHDIA. Pixabay
secret-3037639.jpg. Font: Tayeb MEZAHDIA. Pixabay

A l’article 1.1.c, s’obre l’Objecte, és on s’esmenta que, el secret empresarial, ha d’”haver estat objecte de mesures raonables per part del seu titular per mantenir-lo en secret.” L’article 3.1.a, sobre la Violació de secrets empresarials, s’esmenta que l’obtenció de secrets empresarials sense consentiment del seu titular es considera il·lícita quan es porti a terme mitjançant, entre d’altres, de “l’accésl’apropiació o la còpia no autoritzats de documentsobjectesmaterialssubstàncies, fitxers electrònics o altres suports, que continguin el secret empresarial o a partir dels quals es pugui deduir”. 

Des d’un punt de vista de la gestió dels documents, la llei ens permet desenvolupar la nostra tasca. Una bona gestió documental permet identificarclassificar adoptar mesures per assegurar-ne el “secret”. Aquestes mateixes mesures ens permeten establir polítiques d’accés.

La Llei de Secrets Empresarials, es converteix en una nova oportunitat professional per arxiveres i gestores de documents, sobretot, a l’àmbit privat

Així, tota organització necessita unes mesures de caràcter tècnic i tecnològiques per assegurar que lainformació susceptible de ser secreta estigui degudament descrita i classificadaOrganitzar i gestionar els documents, independentment del format, per garantir-ne la custòdia accés.

Partint d’una file plan o relació de funcions podem determinar quines d’elles són susceptibles de mantenir en secret. Les decisions dels òrgans administratius de l’empresa. Els plans estratègics. Les propostes comercials a un client. La relació dels clients i llurs relacions. El coneixement de l’organització i els plans de negoci. Les estructures retributives o la informació dels proveïdors. Són exemples d’un llarg etcètera de funcions i categories.

La nostra vàlua professional es converteix en un aliat per ajudar a identificar i tractar la documentació confidencial. Adoptar mesures per evitar accessos indeguts és una qüestió que coneixem i tenim per la mà. Ens hi animem?


[1]  BOE-A-2019-2364-C.pdf <https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2364-C.pdf> [Data de Consulta: 24 de febrer 2020]

[2] DIRECTIVA (UE) 2016/ 943 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO – de 8 de junio de 2016 – relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas – L00001-00018.pdf <https://www.boe.es/doue/2016/157/L00001-00018.pdf> [Data de Consulta: 2 de febrer 2020]

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *