Formació en gestió documental

header-landing

PER QUÈ FORMAR-TE A L’ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS - GESTORS DE DOCUMENTS?

A l’Associació d’Arxivers - Gestors de Documents som experts en gestió de la informació. T’ajudem a formar-te en innovació digital; processos i qualitat en gestió de dades; accés, difusió i transparència; autenticitat, integritat i preservació documental... Tot, des del punt de vista dels coneixements teòrics i tècnics, amb el màxim rigor conceptual. amb el màxim rigor documental. Perquè les tecnologies han d’estar al servei de les necessitats de gestió de la informació, i no pas a l’inrevés.

El software et dona eines. Nosaltres et donem coneixement, rigor i criteri, per adaptar-les al teu sector i fer-les servir amb eficàcia.

FORMACIÓ, INFORMACIÓ I MOLT MÉS!

Si et matricules a un dels nostres cursos, gaudiràs de tots els avantatges de pertànyer a l’associació de referència en gestió documental:

Atenció Laboral
Assessorament personalitzat per millorar el
teu perfil professional
Borsa de Treball
Ofertes d’ocupació al sector públic i privat,
a Catalunya, la resta del Estat i la Unió
Europea.
Actualització científica
Subscripció gratuïta a la revista Lligall,
descomptes en esdeveniments especialitzats:
Congrés d’Arxivística i Gestió de Documents de
Catalunya, Jornades d’Estudi i Debat, Jornades
Varés, Jornades d’Educació i Arxius, Laboratori
d’Arxius Municipals
Formació: més de 15 cursos anuals
per esdevenir professionals competitius
del segle XXI