L’AAC participa en la sessió de constitució de l’Àgora de Govern Obert

 

El passat mes de maig l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya va participar en la sessió de constitució de l’Àgora de Govern Obert. Anteriorment havia estat present en el grup motor inicial del projecte. L’Àgora de Govern Obert es crea en el marc de l’entrada de Catalunya al Open Government Partnership (OGP) impulsat pel que fins ara era la conselleria d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

L’objectiu de l’Àgora de Govern Obert és crear un espai de debat entre les administracions i la ciutadania, representada per entitats diverses, per elaborar conjuntament el Pla d’acció OGP. Aquest Pla ha de ser una pauta per a les administracions basat en la transparència, les dades obertes, la participació i la lluita contra la corrupció.