L’AAC transparent

Espai patrocinat per:

Amb motiu de l’aprovació de la Llei 19/2014 de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, l’AAC ha reunirà en aquesta secció tota aquella informació de tipus institucional i econòmic subjecte a publicitat activa que pot ser d’interès tant al conjunt dels associats com a totes aquelles persones que vulguin conèixer, més a fons, la nostra activitat.

Hi podreu trobar, entre altra informació, les actes de les reunions de la Junta de Govern, les actes de les assemblees generals, els pressupostos i les memòries anuals, els convenis i altres acords establerts amb tercers o les subvencions rebudes. La rendició de comptes no és per al nostre col·lectiu una mera obligació legal, sinó una convicció professional i ètica que ha de guiar sempre la nostra actuació com a tècnics, en la nostra tasca laboral privada i, com a equip de govern, en la nostra dedicació actual com a Junta de l’AAC.