Actes de l’Assemblea

En aquesta pàgina es poden consultar les actes de les assemblees ordinàries i extraordinàries de l’Associació. Els socis podran consultar, directament a la seu de l’AAC-GD, les actes de les assemblees dels anys anteriors.