Assemblea virtual 2020

Per participar a l’assemblea anual de socis, que enguany es farà de manera virtual per les circumstàncies sanitàries actuals, cal inscriure’s en el següent formulari. Una vegada feta la inscripció i comprovades les dades, es rebrà un correu amb l’enllaç i contrasenya d’accés a la plataforma digital Jitsi que no requereix cap instal·lació, s’obre directament des del navegador. 
 
Recordeu que el número de soci pot tenir les lletres N, A, E i tres o quatre dígits. 

 

PARTICIPACIÓ A ASSEMBLEA DE SÒCIS/SÒCIES
Responsable Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya
Base jurídica El consentiment del propi soci/sòcia al inscriure’s a l’Assemblea, i per donar compliment amb allò establerts als art. 9 i 13 dels Estatuts de l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya
Finalitats del tractament Gestionar l’assistència, el quòrum corresponent i verificar les votacions realitzades en el marc de la celebració de l’Assemblea de socis i sòcies
Categories d’interessats Sòcies i socis de l’Associació
Categories de dades personals Nom, cognoms, número de soci, imatge, veu
Comunicació de dades No es realitzarà comunicació de dades a tercers
Transferències internacionals No se’n realitzaran
Terminis previstos per suprimir les diferents categories de dades Les dades es conservaran durant el temps necessari per a la verificació de les votacions,  la seva transcripció a l’acta corresponent i l’aprovació de la mateixa.

 

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat (art 32, apartat 1) L’Assemblea de socis/sòcies es realitza per sistema virtual mitjançant una plataforma que compleix el xifratge de les converses i els requeriments del RGPD.
Procedència de les dades Del propi soci/sòcia participant
Drets dels titulars D’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, i d’oposició al tractament, dirigint-se a protecciodedades@arxivers.com