Convenis

Conveni de col·laboració de l’AAC-GD amb la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) (03/05/2016)
Signants: Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya.
Objectiu: Difondre entre els municipis de Catalunya els beneficis que la gestió de documents i els arxius aporten en la consecució d’un accés a la informació pública adequat a la informació pública i en la promoció de la transparència.
Vigència: Entra en vigència la mateixa data de la signatura i es prorrogarà automàticament per períodes anuals, si cap de les parts no renuncia a la pròrroga amb un mes d’antelació.

Conveni col·laboració AAC-GD amb Òptica Ares i Òptica Bescanó (12/04/2016)
Signants: Òptica Ares, Òptica Bescanó i Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya
Objectiu: Oferir als associats descomptes en la compra dels seus productes.
Vigència: Entra en vigència la mateixa data de la signatura i es prorrogarà automàticament per períodes anuals.

Acord de col·laboració AAC-GD amb Privilegiis (22/10/2015)
Signants: Privilegiis i Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya
Objectiu: Oferir als associats els avantatges que oferta la plataforma Privilegiis.
Vigència: Entra en vigència la mateixa data de la signatura i es prorrogarà automàticament per períodes anuals.

Conveni de col·laboració AAC-GD amb el Centre de la Visió per Computació de la UAB (09/02/2015)
Signants: Centre de la Visió per Computació de la UAB i Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya
Objectiu: Millora de la capacitació professional dels experts en arxivística i gestió de documents.
Vigència: Entra en vigència la mateixa data de la signatura i té una vigència de cinc anys.

Conveni de col·laboració AAC-GD amb l’ESAGED (02/09/2014)
Signants: Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) i Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya
Objectiu: Desenvolupar una formació especialitzada en arxivística a rang universitari a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vigència: Entra en vigència la mateixa data de la signatura i té vigència de dos anys.

Conveni Casa Rural HELIPA (16-06-2014)
Signants: Çò Des de Helipa, SL i Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya
Objectiu: Serveis com a casa rural.
Vigència: No té límit de vigència a no ser que les parts ho decideixin.

Conveni amb oficina Antifrau (13-03-2014)
Signants: Oficina Antifrau de Catalunya i Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya
Objectiu: Conveni de col·laboració en matèria de formació, transferència de coneixement i recerca relacionades amb la transparència, l’accés a la documentació i els sistemes de gestió documental.
Vigència: Indefinida

Contrast Audiovisual (24-02-2014)
Signants: Contrast Audiovisual SCP i  Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya
Objecte: Col·laboració en l’àmbit dels serveis de digitalització i audiovisuals d’altres aplicatius en el camp de les noves tecnologies que siguin d’interés pels associats de l’AAC-GD.
Vigència: No té límit.

Conveni Mont Ferrant (03-10-2012)
Signants: Reserva Mont-Ferrant SA i Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya
Objecte: Col·laboració en l’àmbit de la degustació de vins i caves i d’altres activitats que siguin d’interés pels associats de l’AAC.
Vigència: No té límit.

Conveni Inforfilm (18-09-2012)
Signants: Intorfilm Audiovisual Media SL i Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya
Objecte: Col·laboració en l’àmbit de la digitalització de vídeos, pel·lícules i de la resta de productes multimèdia que siguin d’interès pels associats de l’AAC.
Vigència: No té límit.

Conveni Optalia (06-06-2012)
Signants: Optalia Group Invest SL i Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya
Objecte: Col·laboració en l’àmbit del disseny de pàgines web i altres aplicatius en el camp de les noves tecnologies que sigui d’interès pels associats de l’AAC.
Vigència: No té límit.

Conveni AAC COBDC (30-06-2006)
Signants: Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya i Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya
Objecte: Oferir els mateixos descomptes en formació des de les dues entitats als associats/ades de l’altre entitat.
Vigència: Serà vigent fins el 31 de desembre de 2006 i es prorrogarà automàticament d’any en any si cap de les dues parts no el denuncien.

Conveni Museu Marítim (16-11-2003)
Signants: Consorci de les Drassanes de Barcelona i Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya
Objecte: Potenciar la difusió i divulgació del patrimoni i les activitats cuturals del Museu Marítim de Barcelona entre els associats de l’AAC.
Vigència: És d’un any des de l’endemà del dia 1 de desembre de 2003 i serà renovable automàticament per períodes anuals si cap de les dues parts no el denuncia per escrit dos mesos abans que expiri aquest.

Conveni Museu Cinema

Signants: Fundació Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol i Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya
Objecte: Establir la col·laboració de l’AAC i la FMC-CTM per a potenciar la difusió i divulgació del patrimoni i les activitats culturals del Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol i Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya.
Vigència: Fins el 30 de juny del 2014 i renovable automàticament per períodes anuals si cap de les dues parts no denuncia.