Convenis

Conveni entre l’Associació Innovació i Drets Humans i l’Associaciò de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya (3/03/2022)

Signants: Associació Innovació i Drets Humans i l’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya.

Objectiu: Promoure l’accés a les dades i a la informació que es conservi als arxius referent a la vulneració actual o històrica dels drets humans, especialment les relatives a les Guerra Civil i al franquisme, destacant la seva procedència arxivística. 

Vigència: 4 anys.

 

Conveni entre l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents i l’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya (9/11/2021)

Signants: Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB), entitat titular de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED), i l’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya.

Objectiu: Col·laboració de l’AAC i la FUAB en la formació de persones expertes en matèries d’arxivística, gestió de documents i governança de la informació i de les dades en l’àmbit de l’administració pública i l’empresa privada.

Vigència: 4 anys. 

 

Protocol entre el Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya i l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya (21/11/2019)

Signants: Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya i Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya.

Objectiu: L’objecte del conveni és fixar un espai comú d’acció, formació i difusió del paper que arxivers, gestors de documents, secretaris, interventors i tresorers tenim en matèria d’implantació de l’Administració electrònica a les administracions locals catalanes. El protocol estableix un marc estable de cooperació en matèria d’intercanvi de coneixement, de formació específica per als membres i entitats que usen els productes i serveis del Consell de Col·legis SITAL de Catalunya i de promoció de serveis d’arxiu i gestió documental professionalitzats i d’alta qualificació a les administracions locals catalanes.

Vigència: Indefinida. 

 

Conveni marc de col·laboració entre el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya i l’AAC-GD (15/11/2016)

Signants: Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) i Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya.

Objectiu:  L’objecte del conveni és establir un marc de col·laboració general entre el Consorci AOC i l’AAC en matèria de formació, transferència de coneixement i recerca relacionades amb la transparència, l’accés a la documentació i els sistemes de gestió documental, i el foment i impuls de l’administració digital.

Vigència: Aquest conveni marc esdevé efectiu des de la seva signatura i té una vigència indefinida.

 

Conveni de col·laboració de l’AAC-GD amb la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) (03/05/2016)

Signants: Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya.

Objectiu: Difondre entre els municipis de Catalunya els beneficis que la gestió de documents i els arxius aporten en la consecució d’un accés a la informació pública adequat a la informació pública i en la promoció de la transparència.

Vigència: Entra en vigència la mateixa data de la signatura i es prorrogarà automàticament per períodes anuals, si cap de les parts no renuncia a la pròrroga amb un mes d’antelació.

 

Conveni col·laboració AAC-GD amb Òptica Ares i Òptica Bescanó (12/04/2016)

Signants: Òptica Ares, Òptica Bescanó i Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya

Objectiu: Oferir als associats descomptes en la compra dels seus productes.

Vigència: Entra en vigència la mateixa data de la signatura i es prorrogarà automàticament per períodes anuals.

Acord de col·laboració AAC-GD amb Privilegiis (22/10/2015)

Signants: Privilegiis i Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya

Objectiu: Oferir als associats els avantatges que oferta la plataforma Privilegiis.

Vigència: Entra en vigència la mateixa data de la signatura i es prorrogarà automàticament per períodes anuals.

Conveni de col·laboració AAC-GD amb el Centre de la Visió per Computació de la UAB (09/02/2015)

Signants: Centre de la Visió per Computació de la UAB i Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya

Objectiu: Millora de la capacitació professional dels experts en arxivística i gestió de documents.

Vigència: Entra en vigència la mateixa data de la signatura i té una vigència de cinc anys.

Conveni de col·laboració AAC-GD amb l’ESAGED (02/09/2014)

Signants: Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) i Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya.

Objectiu: Desenvolupar una formació especialitzada en arxivística a rang universitari a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Vigència: Entra en vigència la mateixa data de la signatura i té vigència de dos anys.

Conveni Casa Rural HELIPA (16-06-2014)

Signants: Çò Des de Helipa, SL i Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya

Objectiu: Serveis com a casa rural.

Vigència: No té límit de vigència a no ser que les parts ho decideixin.

Conveni amb oficina Antifrau (13-03-2014)

Signants: Oficina Antifrau de Catalunya i Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya

Objectiu: Conveni de col·laboració en matèria de formació, transferència de coneixement i recerca relacionades amb la transparència, l’accés a la documentació i els sistemes de gestió documental.

Vigència: Indefinida

Contrast Audiovisual (24-02-2014)

Signants: Contrast Audiovisual SCP i  Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya

Objecte: Col·laboració en l’àmbit dels serveis de digitalització i audiovisuals d’altres aplicatius en el camp de les noves tecnologies que siguin d’interés pels associats de l’AAC-GD.

Vigència: No té límit.

Conveni Mont Ferrant (03-10-2012)

Signants: Reserva Mont-Ferrant SA i Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya

Objecte: Col·laboració en l’àmbit de la degustació de vins i caves i d’altres activitats que siguin d’interés pels associats de l’AAC.

Vigència: No té límit.

Conveni Inforfilm (18-09-2012)

Signants: Intorfilm Audiovisual Media SL i Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya

Objecte: Col·laboració en l’àmbit de la digitalització de vídeos, pel·lícules i de la resta de productes multimèdia que siguin d’interès pels associats de l’AAC.

Vigència: No té límit.

Conveni Optalia (06-06-2012)

Signants: Optalia Group Invest SL i Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya

Objecte: Col·laboració en l’àmbit del disseny de pàgines web i altres aplicatius en el camp de les noves tecnologies que sigui d’interès pels associats de l’AAC.

Vigència: No té límit.

Conveni AAC COBDC (30-06-2006)

Signants: Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya i Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya

Objecte: Oferir els mateixos descomptes en formació des de les dues entitats als associats/ades de l’altre entitat.

Vigència: Serà vigent fins el 31 de desembre de 2006 i es prorrogarà automàticament d’any en any si cap de les dues parts no el denuncien.

Conveni Museu Marítim (16-11-2003)

Signants: Consorci de les Drassanes de Barcelona i Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya

Objecte: Potenciar la difusió i divulgació del patrimoni i les activitats cuturals del Museu Marítim de Barcelona entre els associats de l’AAC.

Vigència: És d’un any des de l’endemà del dia 1 de desembre de 2003 i serà renovable automàticament per períodes anuals si cap de les dues parts no el denuncia per escrit dos mesos abans que expiri aquest.

Conveni Museu Cinema

Signants: Fundació Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol i Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya.

Objecte: Establir la col·laboració de l’AAC i la FMC-CTM per a potenciar la difusió i divulgació del patrimoni i les activitats culturals del Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol i Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya.

Vigència: Fins el 30 de juny del 2014 i renovable automàticament per períodes anuals si cap de les dues parts no denuncia.