Protocol de col·laboració CSITAL – AAC-GD

En el marc del Protocol de col·laboració que CSITAL i l’Associació d’Arxivers estan treballant, s’han elaborat dos documents que posem a la disposició dels associats per tal que hi pugueu fer les esmenes que considereu pertinents.

Es tracta d’una proposta de Pla de formació adreçada a secretaris i un Model de fitxa descriptiva del lloc de treball per un tècnic d’arxiu i gestor documental.

 

  • 01_Proposta_pla_de_formacio - Contingut restringit per a socis
  • 02_Model_fitxa_lloc_treball_v02 - Contingut restringit per a socis