Subvencions

Concessió de subvenció de la Generalitat de Catalunya (20-12-2017)

Acord del Consell d’Administració de l’Oficina del Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de concessió d’una subvenció exclosa de concurrència pública a l’AAC-GD per a la realització a Reus del XVI Congrés d’Arxivística de Catalunya i l’elaboració d’eines de difusió.

Concessió de subvenció de la Diputació de Barcelona (19-07-2017)

Concessió de subvenció de la Diputació de Barcelona per a la realització d’activitats en matèria de promoció i difusió d’iniciatives en matèria d’arxius.

Concessió de subvenció de la Diputació de Tarragona (27-10-2017)

Acord de la Junta de Govern per de concessió d’una subvenció per a la realització del Congres d’Arxius de 2017.

Concessió d’ajuts de Diplocat (30-06-2017)

Resolució de concessió d’ajuts per activitats de participació al Comitè Directiu de la Secció d’Associacions Professionals (SPA) del Consell Internacional d’Arxius.

Concessió de subvenció de la Generalitat de Catalunya (20-12-2016)

Acord del Consell d’Administració de l’Oficina del Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de concessió d’una subvenció exclosa de concurrència pública a l’AAC-GD per a les activitats de “Jornada d’estudi i debat 2016”, publicacions i eines de difusió.

Concessió de subvenció de la Diputació de Barcelona (28-07-2016)

Concessió de subvenció de la Diputació de Barcelona per a la realització d’activitats en matèria de promoció i difusió d’iniciatives en matèria d’arxius.

Concessió d’ajuts de Diplocat (2016)

Resolució de concessió d’ajuts per activitats de participació al Comitè Directiu de la Secció d’Associacions Professionals (SPA) del Consell Internacional d’Arxius.

Concessió d’ajunts de Diplocat (2015)

Resolució de concessió d’ajuts per activitats de participació al Comitè Directiu de la Secció d’Associacions Professionals (SPA) del Consell Internacional d’Arxius.

Concessió de subvenció de la Generalitat de Catalunya (28-05-2015)

Acord del Consell d’Administració de l’Oficina del Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de concessió d’una subvenció exclosa de concurrència pública a l’AAC-GD per a les activitats de “Congrés d’Arxius”, publicacions i eines de difusió.

Concessió de subvenció de la Diputació de Barcelona (05-05-2015)

Concessió de subvenció de la Diputació de Barcelona per a la realització d’activitats en matèria de promoció i difusió d’iniciatives en matèria d’arxius.

Concessió de subvenció de la Generalitat de Catalunya (24-07-2014)

Acord del Consell d’Administració de l’Oficina del Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de concessió d’una subvenció exclosa de concurrència pública a l’AAC-GD per a les activitats “Jordnada d’estudi i debat” publicacions i eines de difusió.

Concessió de subvenció de la Diputació de Barcelona (10-10-2014)

Conveni específic per desenvolupar el programa d’activitats culturals en matèria d’arxius i patrimoni documental previst per al 2014.

Concessió de subvenció de la Generaliat de Catalunya (31-10-2013)

Acord del Consell d’Administració de l’Oficina del Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de concessió d’una subvenció exclosa de concurrència pública a l’AAC-GD per l’edició de publicacions, la formació continuada i la realització del Congrés d’Arxivística.

Concessió de subvenció de la Diputació de Barcelona (19-09-2013)
Concessió d’una subvenció directa de la Diputació de Barcelona mitjançant conveni amb l’AAC-GD.

Concessió de subvenció de la Diputació de Barcelona (21-06-2013)
Concessió de subvenció de la Diputació de Barcelona a l’AAC-GD per a col·laborar en l’organització i celebració del XIV Congrés d’Arxivística de Catalunya.

Concessió de subvenció de la Diputació de Barcelona (26-09-2012)
Concessió d’una subvenció directa de la Diputació de Barcelona mitjançant conveni amb l’AAC-GD.