Projecte de reforma dels Estatuts de l’AAC

L’Assemblea general de socis i sòcies de l’AAC del passat 1 de juliol de 2020 va
acordar procedir a l’elaboració d’uns nous estatuts per a l’entitat. La motivació
d’aquesta proposta de modificació es va fonamentar en què els actuals estatuts daten
de l’any 2010. D’ençà d’aquesta darrera aprovació la professió i els seus professionals
han viscut una extraordinària transformació vinculada a un procés generalitzat de
transformació digital a les organitzacions públiques i privades, i a la pròpia societat.
S’han viscut, també, canvis que es volen culturals i de llarg abast, a partir de
l’aprovació de nova legislació en matèria de transparència, d’accés a la informació i de
protecció de les dades personals. L’acord de l’Assemblea s’aprovà per la voluntat de
disposar d’un nou marc jurídic que permetés l’AAC impulsar la professió cap a donar
respostes sòlides i rigoroses a aquests nous reptes i, a la vegada, per atraure
professionals que, des del coneixement de l’arxivística i la gestió de documents,
estiguin donant resposta a aspectes més generals vinculats a la governança de la
informació i de les dades. La voluntat de la reforma dels estatuts també es manifestà
a l’Assemblea com a una manera d’ampliar la base de les nostres persones
associades, siguin físiques o jurídiques, i poder fer créixer l’entitat.

Alguns dels canvis que es proposen van dirigits a definir millor i de manera més
actualitzada els objectius i finalitats de l’entitat, a revisar les categories d’afiliació per a
fer més operativa i àgil la incorporació de noves persones associades, a revisar els
sistemes de votació per a la presa d’acords i per a agilitzar els processos electorals.
També van dirigits a poder optar a recursos econòmics més diversificats als actuals i a
resoldre, mitjançant un canvi de nom de l’AAC, qualsevol discriminació en matèria de
gènere en la definició de les nostres persones associades.

L’Assemblea ordinària, per tant, va emparar a la Junta Directiva per a fer una nova
proposta a partir dels següents passos i calendari d’execució:

– Presentar a la Junta Directiva una primera proposta d’estatuts reformulats
realitzada per una comissió de treball interna, per a la seva aprovació [Octubre
de 2020].

– Elevar a Informació Pública de totes les persones associades aquesta proposta
[Novembre 2020].

– Revisar i adoptar les esmenes més significatives a la proposta d’estatuts
reformulats [Desembre 2020 – Gener 2021].

– Elaborar una proposta final d’estatuts reformulats per a ser sotmesos a la seva
votació i aprovació [Abril – Maig 2021].

En aquest sentit, la comissió de treball interna ha estat treballant des del mes de juliol
en l’elaboració d’una proposta de nous estatuts. Aquesta comissió ha estat constituïda
per:
               Joan Soler Jiménez, president.
               Dolors Visa Oró, vicepresidenta.
               Montserrat Clavell Pons, secretària.
               Marta Munuera Bermejo, tresorera.
               Mercè Aymerich Boltà, vocal de relacions institucionals.
               Francesc Giménez Martin, vocal de formació.
               Vicenç Ruiz Gómez, vocal de recerca.

Aquesta comissió va elevar a la Junta Directiva, el 19 d’octubre passat, un document
perquè s’aprovés posar-lo a informació pública de les persones associades. Aquest
document va ser aprovat i és el que publiquem ara. Per tant, ens complau presentarvos
una proposta d’estatuts reformulats que vetlla pel compliment de la petició de
l’Assemblea i iniciem el procés per a la seva reforma definitiva.

Disposeu, a continuació, de tot el mes de novembre de 2020 per fer-nos arribar
comentaris, esmenes, propostes i suggeriments a l’adreça: secretaria@arxivers.com
Esperem la vostra participació activa en una decisió que volem que sigui col·lectiva i
que gaudeixi d’un ampli consens.

Projecte de reforma dels Estatuts de l’AAC

Estatuts vigents de l’AAC (2010)

INFORME DE GESTIÓ DEL PROCÉS DE PROPOSTA DE CANVI D’ESTATUTS DE L’AAC

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE L’ARXIVÍSTICA I LA GESTIÓ DE DOCUMENTS DE CATALUNYA (proposta sotmesa a aprovació el 22 d’abril de 2021)