Lligall, revista número 500 a Racó!

La publicació de Lligall al portal RACÓ, que ha representat la difusió de la capçalera número 500 a través d’aquest repositori científic, ha estat notícia en diversos mitjans i institucions de recerca, com per exemple l’Observatori de la Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans, el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) o el portal Comunicació 21.

RACO és un projecte cooperatiu del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya i la Biblioteca de Catalunya que ofereix més de 215.576 articles de revistes científiques, culturals i erudites catalanes, dels quals el 90% a text complet.

La principal finalitat d’aquest repositori és augmentar la visibilitat i la consulta de les revistes que inclou, així com difondre la producció científica i acadèmica que es publica. En els seus 12 anys de vida, RACO ha rebut més de 80 milions de consultes, de les quals gairebé 10 milions s’han realitzat aquest any. Per tant, amb la possibilitat d’accedir a Lligall a través d’aquesta plataforma, la publicació insígnia de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya, assolirà una major visibilitat i difusió, així com els projectes i debats del col·lectiu d’arxivers catalans.

Accés a Lligall a Racó