Memòria 2018 de l’AAC-GD

Ja podeu accedir a la Memòria d’activitats de l’AAC-GD per a l’exercici 2018, on hi trobareu totes les tasques portades a terme per l’Associació al llarg de l’any. Es presenten agrupades en quatre grans àmbits dedicats a l’organització i el govern, els serveis que s’ofereixen als socis, els projectes més destacats i, finalment, les jornades científiques que s’han organitzat o en què s’ha col·laborat.

Memòria 2018