Model de circular de secretaria sobre la documentació dels càrrecs electes i altres figures que han exercit funcions públiques en la darrera legislatura

 

Les eleccions municipals del proper diumenge 28 de maig comportaran necessàriament un període de canvis i renovacions de càrrecs en la majoria d’ajuntaments de Catalunya.

Tenint en compte això, i sabent que la documentació dels càrrecs electes i altres figures que exerceixen funcions públiques és una qüestió sensible, l’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió Documental ha elaborat un document titulat Model de circular de secretaria sobre la documentació dels càrrecs electes, eventuals, de confiança o d’assessorament especial i personal directiu que exerceixen funcions públiques en la darrera legislatura (2019-2023).

Aquest model té per objectiu la preservació de la documentació generada pels càrrecs electes i altre personal directiu amb funcions públiques en aquest mandat, i establir les responsabilitats i actuacions en la gestió d’aquesta documentació. Està pensat per ser utilitzat lliurement pels secretaris de tots els ajuntaments en col·laboració amb els serveis de gestió documental i arxiu, unitats administratives responsables de la seguretat i integritat de la documentació municipal. 

Consta de les següents parts:

  • PREÀMBUL
  • I. OBJECTE
  • II. ÀMBIT D’APLICACIÓ
  • III. RESPONSABILITATS DEL CONTROL DE LA GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
  • IV. GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ ELABORADA EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES SEVES FUNCIONS PER PART DELS CÀRRECS ELECTES
  • V. OBLIGACIONS EN EL CESSAMENT DEL CÀRRECS
  • VI. DOCUMENTACIÓ DELS GRUPS POLÍTICS
  • VII. RÈGIM SANCIONADOR

El model, que podeu descarregar al final de la pàgina, ha estat elaborat per arxivers i gestors documentals amb l’assessorament del Sr. Roger Cots Valverde com a jurista expert en l’àmbit municipal. 

 

MODEL DE CIRCULAR DE SECRETARIA SOBRE LA DOCUMENTACIÓ DELS CÀRRECS ELECTES, EVENTUALS, DE CONFIANÇA O D’ASSESSORAMENT ESPECIAL I PERSONAL DIRECTIU QUE EXERCEIXEN FUNCIONS PÚBLIQUES EN LA DARRERA LEGISLATURA (2019-2023)