Model de temari específic de tècnic/a superior en arxivística i gestió documental

 

L’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya presenta un Model de temari específic per al lloc de treball de tècnic/a superior en arxivística i gestió documental, que ha estat consensuat per la Junta de l’AAC-GD, i que pretén ser una eina que sigui d’utilitat tant a administracions que han de convocar places, com als propis opositors/res.

L’objectiu primer és consensuar un temari bàsic adaptat a les necessitats/requeriments de la professió per defugir de l’ús de temaris obsolets o la manca de referències per part d’administracions, però amb flexibilitat per afegir aquells temes que es considerin necessaris per especificitats concretes d’aquell lloc de treball o servei d’arxiu; per tant, no és un model tancat. Com a tal, ha de suposar un instrument dinàmic, en constant millora i actualització. I si ha de ser dinàmic, què millor que no quedar-nos en un simple temari i anar una mica més enllà? En els propers mesos, treballarem en materials per a tots els associats/des que us permetin preparar-vos oposicions o, simplement, tenir una base de coneixement i consulta bàsica per al vostre dia a dia. Us animem a fer ús del model i a aportar els vostres dubtes, comentaris i propostes de millora (podeu fer-ho a treball@arxivers.com)!

Accediu des d’aquí al Model de temari específic i a la informació bàsica sobre les pautes d’ús.