Contractació pública en l’àmbit dels arxius i la gestió documental

A finals de 2016, l’AAC es va proposar conèixer la situació de la contractació pública al sector de l’arxivística i la gestió documental a partir de les dades del Registre públic de contractes. Per aquest motiu, entre el 21 i el 23 de febrer de 2017, es va fer una extracció de les dades dels contractes adjudicats els anys 2012 a 2016, que va oferir un total de 153.799 resultats que posem al vostre abast a través d’aquest enllaç:

Contractació pública en l’àmbit dels arxius i la gestió documental