Recursos laborals

Espai d’emmagatzematge de recursos orientats a ajudar-te en el teu procés de recerca de feina o en la teva activitat professional.

Hi trobaràs el Directori de cercadors d’ofertes laborals, que t’orientarà sobre els portals, nacionals i estrangers, on apareixen ofertes per arxivers i gestors de documents.

També podreu accedir a la calculadora d’autònoms, eina orientada tant a l’autònom com al contractant, per tal de facilitar els càlculs del cost de contractació per hora, altres despeses derivades, etc. O al model de certificat de serveis prestats, document base que podreu utilitzar per acreditar els serveis professionals prestats a l’administració o empreses.

Poc a poc, hi incorporarem nous recursos. Esteu convidats a fer propostes i aportacions!