Retribucions professionals

Vols saber quin salari té un arxiver o gestor de documents?

A l’Estudi de remuneració trobaràs els resultats de l’anàlisi de les retribucions, per perfils i tasques, que es va fer el 2014 en el marc de l’Estudi de Mercat Laboral de l’AAC-GD, i podràs comparar-lo amb les dades obtingudes d’altres estudis de retribucions, a l’àmbit públic i privat.