Nomenat l’arxiver proposat per l’AAC a l’OGDAIP

El passat 14 de març de 2023, la Mesa del Parlament de Catalunya va acordar designar com a membres de l’Òrgan de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (OGDAIP) Juli Ponce Solé, Òliver Garcia Muñoz i Joan Soler Jiménez, tots ells experts en matèria de transparència i accés a la informació. Joan Soler havia estat proposat per l’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya.   

L’OGDAIP és l’òrgan del Parlament amb competències per a resoldre les reclamacions dels ciutadans pel que fa a les demandes d’informació pública de què disposa el Parlament, i les reclamacions dels diputats o dels grups parlamentaris contra denegacions o retards en el compliment del requeriment d’informació a les administracions públiques.