Pla de Formació 2022 i nova vocal de Formació

 

Us presentem el Pla de Formació 2022 amb un total de 19 cursos programats i la Jornada d’Estudi i Debat.

Tal com hem anat fent els darrers anys, la formació que proposa l’AAC pretén abastar diferents àmbits del coneixement arxiver i s’organitza en àrees temàtiques per tal que tothom trobi matèries del seu interès i nivell d’aprofundiment. Arrenquem aquest febrer amb el Seminari d’introducció a la documentació clínica, al qual ja us podeu apuntar. 

Aprofitem per informar-vos que recentment la vocalia de formació ha canviat de mans. A partir d’aquest any recau en l’arxivera Sònia Torreblanca Valverde que ja és la persona responsable de l’organització d’aquest Pla 2022 que us presentem.