Publicació de les VI Jornades Educació i Arxius: Construïm coneixement

 

L’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona ha publicat digitalment les actes de les VI Jornades Educació i Arxius que van tenir lloc el dia 9 de juliol de 2018 a Barcelona i van estar dedicades a la construcció del coneixement en la interacció entre els arxius i el món docent. 

Quin rol tenen els arxius en l’educació d’avui? Com poden ajudar en el procés de canvi i millora de l’educació a casa nostra? Com es pot millorar la col·laboració entre el món educatiu i els arxius? Aquestes van ser algunes de les qüestions abordades en aquestes Jornades que van estar marcades per les experiències didàctiques portades a terme a les aules amb documentació d’arxiu. 

La publicació que ara n’ha fet l’ICE, institució responsable de la secretaria de les Jornades, recull totes les ponències i comunicacions que s’hi van presentar i s’afegeix a una llarga llista de recursos pedagògics que estan a l’abast tant dels docents com dels arxivers (vegeu l’espai Eduació d’aquesta web). 

Les Jornades Educació i Arxius són una de les activitats que porta a terme el grup de treball de Didàctica i Arxius en què participa l’AAC-GD a través de la seva vocalia d’Educació juntament amb les prinicpals institucions arxivístiques i educatives del país.