Col·lecció de textos

En aquest apartat podeu consultar la Col·lecció Textos, que conté diverses obres en què s’hi reflecteixen alguns dels principals debats desenvolupats en el sí de l’arxivística catalana —com ara el contenciós pels papers de Salamanca o la titularitat dels fons de procedència catalana de l’Arxiu de la Corona d’Aragó— a més de publicacions que donen eines en qüestions d’interès pel col·lectiu d’arxivers, com ara les directrius per la gestió de documents en l’entorn d’una oficina digital, entre d’altres.

Artícles de la Col·lecció Textos