Col·lecció de textos

En aquest apartat podeu consultar la Col·lecció Textos, que conté diverses obres en què s’hi reflecteixen alguns dels principals debats desenvolupats en el sí de l’arxivística catalana —com ara el contenciós pels papers de Salamanca o la titularitat dels fons de procedència catalana de l’Arxiu de la Corona d’Aragó— a més de publicacions que donen eines en qüestions d’interès pel col·lectiu d’arxivers, com ara les directrius per la gestió de documents en l’entorn d’una oficina digital, entre d’altres.

Col·lecció Textos

Textos 11 – Directrius per al tractament de conjunts de dades als arxius (2022)

Textos 10 – Principis i requeriments funcionals per a documents en entorns d’oficina digital Mòdul 3 (2012)

Textos 10 – Principis i requeriments funcionals per a documents en entorns d’oficina digital Mòdul 2 (2012)

Textos 10 – Principis i requeriments funcionals per a documents en entorns d’oficina digital Mòdul 1 (2012)

Textos 07 – Directrius per al productor. Producció i manteniment de materials digitals: directrius per a particulars (2008)

Textos 06 – Directrius per al preservador. Preservació de materials digitals: directrius per a organitzacions (2008)

Textos 05 – Els fons de protocols de Catalunya. Estat actual i proposta de sistematització (2005)

Textos 04 – Les recomanacions del Consell d’Europa sobre comunicació dels arxius i accés als documents públics R (2000) 13 i Rec (2002) 2 (2004)

Textos 03 – L’Arxiu de la Corona d’Aragó. Un nou perfil per a l’Arxiu Reial de Barcelona (2003)

Textos 02 – La documentació catalana a Salamanca l’estat de la qüestió 1936-2003 (2003)

Textos 01 – Codi deontològic dels arxivers catalans