La DaDa

La DaDa és el nou diari digital de l’Associació d’Arxivers de Catalunya, inaugurat el 23 d’abril del 2018, sobre temàtica d’arxius i gestió documental. Vol ser un mitjà de comunicació de temes d’interès als professionals del sector però també a d’altres públics, motiu pel qual hem optat per aquest format blog gratuït.

 Diari Digital La DaDaVolem donar veu a tots aquells que esteu treballant en temes que puguin ser d’interès: com projectes; experiències; tecnologies; investigacions, novetats… Com també, ens aproparem directament a les vostres opinions mitjançant entrevistes o els vostres propis articles, que hauran de seguir les pautes del manual d’estil i complir amb uns mínims de qualitat.  A més dels articles al blog hi ha haurà l’Editorial, a on el President de l’associació i la Junta, continuaran informant de com desenvolupen les seves tasques, i  l’Agenda on farem difusió de totes aquelles activitats que realitzeu i vulgueu compartir per aquest canal.  Només falta demanar-vos que participeu activament tant llegint-nos com escrivint articles per a que els puguem publicar.