Totes les edicions Revista Lligall

Revista catalana d’Arxivística

És l’anuari de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya. Una revista que aplega debats i aportacions sobre la teoria i la pràctica de l’arxivística i la gestió documental. Cada número inclou un dossier monogràfic, dedicat a un tema d’interès general. Les altres seccions de la revista tracten, entre altres aspectes, sobre història arxivística, innovació, entrevistes a professionals vinculats amb el sector, enquestes, recursos web, formació, ressenyes bibliogràfiques, així com, informació de l’AAC.

Lligall 01 (1988)