Publiquem el Premi de Recerca 2019-2020 atorgat per l’ESAGED i l’AAC a Yolanda Corredera

 

Ens plau publicar el Treball Final de Màster de l’arxivera Yolanda Corredera Anera Requeriments arxivístics i de gestió documental en la contractació de serveis TIC de l’administració pública que va ser premiat amb el Premi de Recerca atorgat per l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya i l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents el curs 2019-2020. 

Les administracions públiques necessiten del suport d’empreses del sector TIC per poder portar a terme l’administració electrònica. En la contractació d’aquestes empreses, que gestionaran dades i informació dels ens públics, els arxivers hi han d’intervenir establint una sèrie de requisits previs per assegurar el correcte tractament i preservació d’aquesta informació pública. El projecte de Yolanda Corredera té per objectiu definir quins són aquests requisits arxivístics i de gestió documental. 

Us recordem que podeu accedir a tots els treballs premiats a la pàgina Premi de Recerca de l’espai Publicacions del nostre web.