Col·laboracions

Entre els objectius fixats als estatuts de l’AAC hi ha el de “promoure la recerca en el camp de l’arxivística i la gestió de documents” (art. 5.10). Per tal d’assolir aquesta promoció, al llarg dels anys s’han establert partenariatges amb diverses institucions. En aquesta pàgina, hi trobareu els projectes compartits de recerca més rellevants en què l’AAC ha participat.