Comitè CTN 50/SC

Comitè CTN 50/SC – Gestión de documentos y aplicaciones d’AENOR

L’AAC-GD participa com a membre en el Comitè Tècnic de Normalització d’AENOR (AEN/CTN 50). L’activitat d’aquest comitè se centra en totes les normes tècniques de l’àmbit de la documentació i l’arxivística, i es participa tant en la seva elaboració com en la traducció i la revisió.

Comitè Tècnic de Normalització d’AENOR (AEN/CTN 50)