Projecte Preforma

El projecte PREFORMA treballa en un dels principals reptes que les institucions que custodien patrimoni documental (arxius, museus, biblioteques, etc) s’enfronten avui en dia: la preservació a llarg termini de dades en format digital. En particular, el projecte oferirà a aquestes institucions un verificador de codi obert de formats de fitxers. Concretament comprovarà si un fitxer compleix amb les especificacions estàndard i amb els criteris d’acceptació de la pròpia institució.

El principal objectiu de PERFORMA és donar a les institucions que custodien patrimoni documental un conjunt d’eines perquè puguin efectuar un control total en la validació dels formats dels fitxers digitals creats,  migrats o acceptats provinents d’altres organismes.

El desenvolupament d’aquest programari es porta a terme en un ambient de col·laboració amb institucions que custodien patrimoni documental i experts tecnològics en els diferents àmbits dels tipus de formats seleccionats. En aquest punt és on podeu entrar en joc.

 

Com es pot participar?

La vostra institució es pot implicar provant el programari en la fase de desenvolupament, mitjançant la verificació dels propis fitxers, considerant els propis requisits tècnics.

 

Què es necessita?

No és necessari gaire temps. Es necessiten fitxers de prova com a exemple dels vostres fitxers digitals. PREFORMA està treballant en verificadors de format de fitxers de text, imatge fixa i audiovisual. Així doncs podeu contribuir proporcionant fitxers de prova de qualsevol de les següents categories i estàndards:

  • text (PDF/A),
  • imatge fixa (TIFF no comprimit),
  • audiovisual (contenidor MKV, còdecs de vídeo i imatge en moviment FFV1 i àudio no comprimit LPCM).

Aquests fitxers de prova seran tractats de forma confidencial i no seran distribuïts fora del Consorci de PREFORMA. D’altra banda, també es necessitarà una selecció de fitxers per ser publicats i distribuïts al públic en general amb l’objectiu de mostrar el funcionament dels verificadors de PREFORMA. Per tant, si podeu proveir-nos de fitxers accessibles al públic en general, si us plau, feu-nos-ho saber.

Voleu participar en la definició de les polítiques de comprovació?

Benvinguts! Dia a dia s’estan involucrant noves institucions que custodien patrimoni documental de diferents països i estan contribuint al perfeccionament de les nostres eines de codi obert, amb la seva experiència, casos d’ús i requeriments específics. Ens agradaria conèixer la vostra opinió sobre aspectes com ara:

  1. La vostra institució té qualsevol procés/protocol/metodologia definida per a la validació de formats de preservació?
  2. La vostra institució té definida una política amb restriccions i especificacions tècniques relatives als estàndards dels formats esmentats anteriorment?
  3. Quins són els casos problemàtics a que us enfronteu o més complexos que es poden observar en el procés de verificació dels formats de fitxers que custodieu?

 

Trobareu més informació al lloc web del projecte: http://www.preforma-project.eu

Podeu consultar la fitxa del projecte en català aquí.

La vostra participació serà plasmada en el web del projecte, i la vostra institució podrà ser una de les institucions pioneres en provar i posar a la pràctica les noves eines de codi obert.

 

Esteu interessats en participar en aquest procés?

L’equip de PREFORMA està disponible per resoldre qualsevol pregunta que pugueu tenir i ajudar-vos amb aquesta cooperació.

Si us plau, poseu-vos en contacte amb Claudio PrandoniErwin Verbruggen Magnus Geber per confirmar la vostra participació.

En un àmbit més proper també podeu contactar amb la Sònia Oliveras, de l’Ajuntament de Girona, atès que el Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions hi participa com assessors i proveïdors d’informació en el banc de proves.