Residència Faberllull 2023: Arxius i intel·ligència artificial

 

La residència temàtica que tindrà lloc a Faberllull Olot entre el 24 i 28 d’abril de 2023 estarà dedicada als arxius i la intel·ligència artificial (IA), una temàtica d’actualitat alineada amb el tema del projecte internacional Interpares Trust.

Volem que investigadors i professionals d’aquests dos àmbits es trobin a la residència i treballar en els projectes actuals relacionats, com la identificació de les eines d’intel·ligència artificial aplicables als reptes actuals dels arxius, com detectar i evitar els biaixos, la gestió de les dades massives, la identificació de les dades personals, sistemes per acostar als professionals dels arxius i institucions arxivístiques a les possibilitats de la IA, com afrontar la conservació dels algorismes, la transparència i rendició de comptes d’aquesta tecnologia.

Volem poder un oferir un espai de treball conjunt internacional proposant el debat de l’ús d’aquesta tecnologia sense perdre l’humà com a centre, receptor, generador i responsable de la mateixa. En un entorn on compartir la recerca, resultats i problemàtiques per tal d’avançar cap a solucions comunes i obertes. L’espai de treball internacional que uneixi tant a investigadors com professionals tant de l’àmbit de l’arxivística com de l’àmbit tecnològic per tal d’establir un diàleg entre els marcs teòrics, les necessitats reals i les eines tecnològiques.

Aquests temes i altres relacionats, com poden ser projectes d’investigació conjunts, anàlisis de l’estat de l’art, elaboració de manuals o eines útils per a la professió són alguns dels eixos de treball que se seguiran a Faberllull durant aquest període.

És per això que fem una crida a residents que vulguin optar a una de les beques que ofereix Faber, oberta a tots els professionals, investigadors o estudiants superiors relacionats amb l’àmbit de l’arxivística, gestió de documents, gestió de dades i ciència de dades (informàtica, enginyeria, visualització…) i la posada en valor del patrimoni documental digital, la governança de les dades, la preservació documental.

L’objectiu de Faberllull és afavorir l’intercanvi entre residents i professionals, de l’àmbit internacional i local, a Olot, a la Garrotxa, i a Catalunya. Aquesta crida es fa conjuntament amb l’Associació de Professionals de l’Arxivística i Gestors de Documents de Catalunya, i és una trobada prèvia al Congrés d’Arxivística que es farà a Sant Cugat de 4 al 6 de maig.

 

Convocatòria per a professionals de l’arxivística, gestió documental i ciència de dades per participar en una residència d’estudi i professional

Call for archivists, records management professionals and data scientist to participate in a thematic residency

 

Participants a la residència Faber 2019

Participants a la residència Faber 2019