Consell per a la governança de la informació

El Consell per a la Governança de la Informació i els Arxius (CGIA) és un òrgan assessor de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya que té com a objectiu reflexionar sobre com la nostra disciplina ha d’afrontar les transformacions necessàries per esdevenir un dels pilars bàsics de les societats democràticament madures i tecnològicament avançades.  

El CGIA es presentà formalment el 28 de setembre de 2017, Dia internacional de l’Accés Universal a la Informació, a la seu del Col·legi de Periodistes, i treballarà sobre els quatre eixos fonamentals que han de permetre la contínua evolució de la governança de la informació i els arxius: innovació, participació, rendició de comptes i socialització. Està format per vuit reconeguts professionals d’àmbits afins a l’arxivística i la gestió documental: David Bondia, professor de dret de la UB i president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya, Diana Coromines, editora, Mar Grau, doctora en ciències ambientals, Ricard Faura, director del servei de capacitació de la Generalitat, Xavier Fina, consultor cultural, Xavier Marcet, CEO de LeadToChange, consultor en innovació estratègica, Lourdes Parramon, cap de relacions institucionals de l’Oficina Antifrau de Catalunya, i Karma Peiró, periodista de dades.