S’inicien les Taules temàtiques d’experts del Pla d’Arxius

 

Aquesta setmana s’han iniciat al Palau Moja de Barcelona les Taules temàtiques d’experts del Procés participatiu del Pla d’arxius i gestió documental de Catalunya que impulsa el Govern de la Generalitat de Catalunya. 

L’objectiu d’aquestes taules és aprofundir de manera temàtica en les idees que van sorgir en les taules territorials del Pla, i oferir elements per a l’elaboració del Pla estatègic d’arxius i gestió documental 2021-2025 que s’ha de començar a elaborar l’any vinent. 

L’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya és present a la majoria de les nou taules que s’han plantejat encara que les opinions emeses en aquestes trobades són a títol personal en tant que professionals coneixedors de la matèria tractada. 

Podeu seguir el detall del procés participatiu i les primeres conclusions de les Taules territorials del Pla d’arxius aquí.