Temari d’oposicions completat: 63 temes a la vostra disposició

 

L’any 2020 l’AAC posava a disposició dels seus associats una llista de temes, el Model de temari específic, que considerem claus per a la selecció dels perfils professionals, amb la idea que pogués servir de pauta per aquelles institucions que convoquen places d’arxivers. Posteriorment vam oferir als nostres associats els temes desenvolupats, el Temari d’oposicions, que van ser encarregats i elaborats per professionals de l’arxivística en actiu. Hem constatat que els temes han estat utilitzats per molts associats per preparar les diferents convocatòries d’oposicions com també per a la simple consulta sobre una qüestió concreta.  

Aquesta setmana hem completat els 63 temes del Temari d’oposicions amb una última incorporació, la del tema 6, dedicat a Les directives i altres normes de la Unió Europea en matèria d’arxius i gestió documental. Aquest tema ha estat desenvolupat per Josep Matas Balaguer, expert precisament en temes jurídics vinculats als arxius i la gestió documental. Aprofitem per agrair a Josep Matas la seva col·laboració desinteressada redactant aquest i altres temes de la seva especialitat.