Us oferim el Dossier central de la revista Lligall 44 en obert

 

El Consell de redacció de la revista Lligall ha considerat adient oferir en obert el Dossier central del darrer número de la revista per tal que sigui accessible per tothom. Porta per títol “Els arxius dels presidents, una qüestió de transparència i retiment de comptes”. Es tracta de quatre articles dedicats a la gestió dels fons documentals produïts pels presidents i polítics en general en l’exercici de les seves funcions.

Podeu consultar aquests quatre articles aquí