Visita guiada a l’exposició “Justícia i Arxius” per socis de l’AAC

 

El Servei d’Arxius, Biblioteques i Efectes Judicials, del Departament de Justícia, ha elaborat l’exposició “Justícia i Arxius”, que posa en valor l’acció i les fites que ha assolit el Departament de Justícia en matèria d’arxius judicials al llarg dels darrers 31 anys. L’exposició va ser inaugurada per la consellera de Justícia el 18 de juliol al Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya, ubicat al carrer Foc, 57, de Barcelona.

El Servei d’Arxius, Biblioteques i Efectes Judicials ofereix a les persones associades a l’AAC la possibilitat de realitzar una visita guiada a l’exposició el dimecres dia 28 de setembre, al Districte Administratiu de la Generalitat, entre les 12:30 i les 13:30 h. Finalitzada aquesta visita, també es podrà visitar l’Arxiu Central del Districte Administratiu.

Per confirmar l’assistència, les persones interessades han d’enviar un correu electrònic a la bústia sabej.dj@gencat.cat, indicant nom i DNI.