Comunicat de l’AAC-GD d’adhesió a la Declaració de Màlaga

 

En el marc de IV Congreso Internacional de Transparencia celebrat a Màlaga a finals de setembre d’enguany, va tenir lloc una trobada de La Red de Consejos y Comisionados de Transparencia, formada per diferents autoritats públiques estatals de control de la transparència. En aquesta reunió es va signar una declaració institucional, la Declaració de Màlaga, en la que es reclama suport decidit als diferents Consell i Comissionats per tal que puguin desenvolupar la seva comesa.

L’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya s’adhereix amb el següent comunicat a la Declaració de Màlaga.

COMUNICAT D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE MÀLAGA DE LA RED DECONSEJOS Y COMISIONADOS DE TRANSPARENCIA