Política de privacitat

El domini web https://arxivers.com és propietat de l’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya i com a responsable del tractament garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques respecte a les seves dades personals d’acord a l’establert en el Reglament Europeu de Protecció de dades (679/2016).

Tractarà les seves dades personals amb total lleialtat i compromís d’acord a les bases jurídiques que permetin la licitud del tractament.

Per dona compliment al reglament 679/2016, s’ha elaborat un registre d’activitats de tractament i s’han adoptat les mesures de seguretat tant tècniques com a organitzatives necessàries per garantir els drets i llibertats de les persones afectades pel tractament realitzats per Associació d’arxivers.

A més aplica el principi de transparència en tractament de dades personals, facilitant a les persones una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i alhora facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.

 Responsable del tractament: Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya

  • NIF: G58641952
  • Adreça postal:C/ Rocafort 242 bis, 1er, 08029 Barcelona
  • Telèfon: +34 93 4198655
  • Correu electrònic:protecciodedades@arxivers.com

Finalitat del tractament i legitimació:

A través del nostre lloc web tractarem les seves dades per a les següents finalitats:

  • Atendre i resoldre els seus dubtes i consultes que pugui fer a través del nostre email, legitimats pel seu consentiment en posar-se en contacte amb nosaltres segons s’estableix en el reglament 679/2016 en el seu article 6.1.a i nostre interès legítim a comunicar-nos amb els nostres usuaris regulat en el Reglament 679/2016 en el seu article 6.1.f.
  • Procedir a registrar-li com a nou usuari de la nostra plataforma legitimats per Reglament 679/2016 en el seu article 6.1.b, el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part.
  • Inscriure-li en les nostres activitats de formació legitimats per Reglament 679/2016 en el seu article 6.1.b, el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part.
  • Inscriure-li en el nostre servei d’alertes de treball legitimats per Reglament 679/2016 en el seu article 6.1.b, el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part.

Conservació

Les seves dades seran conservades per poder dur a terme les finalitats per les quals van ser recollits finalitats per les quals van a ser recollits i tractats, una vegada que aquestes finalitzin es destruiran y guardarem únicament els estrictament necessaris per poder resoldre reclamacions.

Destinataris de les seves dades

Les seves dades únicament seran cedides a altres administracions publiques quan l’exercici de les funcions publiques ho requereixi o per obligació legal.

Drets dels interessats

Com a usuari del web https://arxivers.com, la persona interessada té dret a accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, quan consideri que ja no són necessàries per la finalitat per la qual van ser recollides, i a sol·licitar la limitació del tractament de les mateixes, que en tal cas només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l’exercici de possibles reclamacions. Per poder exercir aquests drets s’ha de posar en contacte amb l’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya dirigint-se a protecciodedades@arxivers.com

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb l’atenció de la seva sol·licitud de drets, té dret a presentar una reclamació davant www.aepd.es